+357 22 761010

Ασφάλεια Οικίας – 12+1 Παράγοντες που πρέπει να γνωρίζετε

Oct 04, 2019 (0) comment

Η οικία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας και έχει ταυτιστεί με τους όρους οικογένεια, προσωπικότητα και κοινωνική ζωή.  Σήμερα, η ανάγκη για ασφάλιση, ίσως της πιο σημαντικής μας επένδυσης αυξάνεται ολοένα και περισσότερο.

Πιο κάτω, μπορείτε να βρείτε 12+1 παράγοντες που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την ασφάλεια κατοικίας:

Υπολογισμός της αξίας ανακατασκευής του κτιρίου – Βασικός παράγοντας στην Ασφάλιση ενός κτιρίου, είναι η τρέχουσα αξία ανακατασκευής του. Το ασφαλισμένο ποσό του κτιρίου, θα πρέπει πάντοτε να μην είναι λιγότερο από την τρέχουσα αξία ανακατασκευής του. Το σημερινό κόστος ανακατασκευής κυμαίνεται από €1000 εώς και €1500 ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με τα υλικά κατασκευής και την ποιότητα κατασκευής του, καθώς επίσης και με τα κτίσματα που βρίσκονται μέσα στο περιτοίχισμα της οικίας, όπως π.χ κιόσκια, πισίνες, γκαράζ κ.ο.κ. Αν έχετε αμφιβολία για το τρέχον κόστος ανακατασκευής, είναι καλύτερα να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό. Στο κτίριο περιλαμβάνεται, “ότι δεν μετακινείται” και προσθήκες που έχουν γίνει, μετά την αρχική κατασκευή. Το κόστος ανακατασκευής θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται σε τακτά διαστήματα συνήθως κάθε 2 με 3 χρόνια για να συνάδει πάντοτε με την τρέχουσα αξία ανακατασκευής.

Υπολογισμός της Αξίας του περιεχομένου – Η αξία του περιεχομένου, θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα αξία αντικατάστασης των περιεχομένων που έχουμε στην οικία μας. Τρέχουσα αξία, όσον αφορά το περιεχόμενο, σημαίνει την αξία που θα πληρώναμε για έναν αντικείμενο, αν θα έπρεπε να το αγοράζαμε σήμερα, αφαιρώντας τυχόν παλαιότητα. Υπάρχουν αντικείμενα που η αξία τους μειώνεται περισσότερο κατά την πάροδο του χρόνου, όπως π.χ ηλεκτρονικές συσκευές ή ηλεκτρικές συσκευές, κάποια που μειώνεται λιγότερο, όπως επίπλωση και κάποια άλλα που μπορεί να παραμένει σταθερή, ή και να αυξάνεται, όπως πίνακες, πολύτιμα αντικείμενα και χρυσαφικά. Στα περιεχόμενα συμπεριλαμβάνονται όλα τα αντικείμενα “που μετακινούνται” και δεν είναι προσαρτημένα στο κτίριο. Πολλές φορές ξεχνάμε να υπολογίσουμε στα περιεχόμενα προσωπικά μας είδη, όπως ρουχισμό ή βιβλία που η αξία τους στο σύνολο μπορεί να είναι σεβαστή.

Αναλογικός Όρος – Βασικός όρος των ασφαλιστικών συμβολαίων περιουσίας είναι ο αναλογικός όρος. Με βάση αυτό τον όρο, σε περίπτωση ζημιάς, η ασφαλιστική εταιρία θα σας αποζημιώσει αναλογικά με το ποσό ασφάλισης, που αναγράφεται στον πίνακα του συμβολαίου σας, σε συνάρτηση με το πραγματικό κόστος ανακατασκευής για το κτίριο, ή/και αντικατάστασης για το περιεχόμενο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, αν π.χ το ποσό που έχετε ασφαλισμένη την οικία σας είναι €100,000 ενώ η πραγματική αξία ανακατασκευής, (με βάση τρέχουσες αξίες) είναι €200,000 τότε σημαίνει ότι είστε κατά 50% υπό – ασφαλιζόμενοι. Κατά συνέπεια αν η ζημία που θα συμβεί είναι έστω €10,000, τότε η αποζημίωση που θα πάρετε θα ανέλθει στο 50% αυτής της ζημιάς δηλαδή μόνον €5,000. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι θα είστε συνασφαλιστής στην περιουσία σας και αυτό το γεγονός σας εκθέτει σε σοβαρό κίνδυνο. Για να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα θα πρέπει πάντοτε να έχετε ασφαλισμένη την οικία σας στην τρέχουσα αξία ανακατασκευής και να την αναθεωρείτε σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Αντικατάσταση με καινούργιο – New For Old. Είναι σημαντικό το ασφαλιστικό συμβόλαιο που θα αγοράσετε να περιέχει αυτόν το όρο για να διασφαλίσετε ότι την ώρα έλευσης του κινδύνου το ποσό αποζημίωσης θα  ανταποκρίνεται στο ποσό που θα χρειαστείτε για να επαναφέρετε την οικία σας στην κατάσταση που ήταν πριν να επέλθει η ζημία. Με αυτό τον όρο αποφεύγουμε στην πράξη την απόσβεση που υπάρχει και ειδικά όσον αφορά το περιεχόμενο, διασφαλίζουμε ότι η ασφαλιστική εταιρία θα μας αποζημιώσει με βάση το κόστος αγοράς των αντικειμένων του ιδίου τύπου με καινούργιο ή αντίστοιχο της ίδιας αξίας με το αντικείμενο που έχει υποστεί ζημιά.

Μέτρα προστασίας – Σε πολλές οικίες, υπάρχουν μέτρα προστασίας όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς, π.χ σύστημα πυρόσβεσης ή πυροσβεστήρες ή συστήματα προστασία από κλοπή. Υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρίες, που σε κάποιες περιπτώσεις προσφέρουν ειδικές εκπτώσεις στο ασφάλιστρο ανάλογα με μέτρα προστασίας που υπάρχουν στην οικία και αυτή η πρακτική είναι προς όφελος του καταναλωτή. Είναι σημαντικό όμως να εξετάζουμε τους όρους του συμβολαίου που θα συνάψουμε και να βεβαιωθούμε κατά πόσο περιέχει οποιεσδήποτε δεσμευτικές ρήτρες εν σχέση αυτές τις πρόνοιες. Αν για παράδειγμα διαθέτουμε σύστημα συναγερμού για το οποίο μας έχει δοθεί έκπτωση στο ασφάλιστρο, να διασφαλίσουμε ότι η κάλυψη μας θα ισχύει, ακόμα και στην περίπτωση που το συγκεκριμένο σύστημα δεν ήταν σε λειτουργία, την στιγμή που έχει προκληθεί η ζημία διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορεί η ασφαλιστική εταιρία να μας αποζημιώσει.

Δεσμευτικές Ρήτρες – Warranties. Είναι σημαντικό να ελέγξουμε τις πιθανές δεσμευτικές ρήτρες που μπορεί υπάρχουν μέσα στο συμβόλαιο μας όπως π.χ απαγόρευση καπνίσματος, ή συστήματα προστασίας και να επιβεβαιώσουμε ότι αυτές δεν θα επηρεάσουν την κάλυψη μας σε περίπτωση έλευσης του κινδύνου. Σε αντίθετη περίπτωση ενδεχομένως να βρεθούμε προ εκπλήξεως.

Εξαιρέσεις Κάλυψης – Ίσως το πιο σημαντικό μέρος όλων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Πριν από την σύναψη της ασφάλισης θα πρέπει να γνωρίζουμε “Τί δεν μας Καλύπτει το συμβόλαιο”. Αυτά τα “μικρά γράμματα”, που πολλές φορές ο καταναλωτής δεν γνωρίζει. Θα πρέπει να φροντίσουμε να διαβάσουμε αυτές τις εξαιρέσεις ή και να επιβεβαιώσουμε ότι τις έχουμε κατανοήσει. Η συμβουλή ενός Επαγγελματία Ασφαλιστικού Διαμεσοβαλητή που ειδικεύεται σε αυτή την κάλυψη θα βοηθήσει τα μέγιστα διότι θα μπορεί να σας επεξηγήσει ακριβώς την πρακτική εφαρμογή των εξαιρέσεων την ώρα έλευσης του κινδύνου.

Ποσά Απαλλαγής – Excess –Το ποσό απαλλαγής – Excess, είναι τα λεφτά που αναλαμβάνει να πληρώσει ο ίδιος ο κάτοχος ενός ασφαλιστηρίου, ανά περίπτωση ζημιάς. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερωθεί για το ποσό απαλλαγής που θα κληθείτε να πληρώσετε σε περίπτωση ζημιάς και ότι αυτό είναι οικονομικά ” ανεχτώ ” για εσάς. Πολλές φορές κάποιες ασφαλιστικές εταιρίες, στην προσπάθεια τους να προσφέρουν χαμηλότερο ασφάλιστρο, για να κάνουν το προϊόν τους πιο ελκυστικό, αυξάνουν το ποσό απαλλαγής σε ένα ελάχιστο όριο ή καθορίζουν ένα ποσοστό της ζημιάς το οποίο θα κληθεί ο πελάτης να καταβάλει την ώρα της αποζημίωσης.
Ζητήστε να ενημερωθείτε ακριβώς για το ποσό απαλλαγής ή το ποσοστό συνεισφοράς στην ζημία πριν να συνάψετε την ασφάλιση και βεβαιωθείτε ότι αυτό στην πράξη δεν θα σας δημιουργήσει οικονομικό πρόβλημα όταν επέλθει ο κίνδυνος. Εναλλακτικά επίσης αν θεωρείτε ότι, ένα πιο ψηλό ποσό απαλλαγής είναι ανεχτώ για εσάς με βάση τις οικονομικές σας δυνατότητες τότε μπορεί να το ζητήσετε από μόνοι σας για να εξοικονομήσετε ασφάλιστρο.

Συμπλήρωση της Αίτησης Προς Ασφάλιση – Η αίτηση ασφάλισης είναι η βάση του κάθε ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Φροντίστε να δώσετε τις πληροφορίες που αφορούν την οικίας σας με τον πιο ακριβή τρόπο, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει σωστή αξιολόγηση από την ασφαλιστική εταιρία και να μην υπάρχουν κενά στην κάλυψη που θα αγοράσετε. Πληροφορίες όπως ποιος είναι ο κάτοχος της οικίας, η ακριβής διεύθυνση, το είδος κατασκευής και τα υλικά κατασκευής, η τρέχουσα αξία ανακατασκευή του κτιρίου και η αξία αντικατάστασης του περιεχομένου, πιθανές ζημιές που έχουν συμβεί στο παρελθόν, το κατά πόσο στην οικία διεξάγονται εργασίες που έχουν σχέση με το επάγγελμα του ιδιοκτήτη, αν η οικία εφάπτεται με άλλα υποστατικά που ενδεχομένως να αυξάνουν το κίνδυνο ζημιάς κ.ο.κ, είναι πολύ σημαντικές να δηλωθούν από την αρχή στην αίτηση ασφάλισης, διότι σε αντίθετη περίπτωση η ασφαλιστική εταιρία θα μπορεί να αρνηθεί την κάλυψη διότι την ώρα της ζημίας ενδεχομένως να θεωρήσει ότι αποκρύψατε ουσιώδεις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση του κινδύνου.

Κατασκευαστικές Εργασίες και ανακαινίσεις. Φροντίστε να ενημερώσετε άμεσα την Ασφαλιστική Εταιρία, σε περίπτωση που στην οικία σας θα διεξαχθούν κάποιες κατασκευαστικές εργασίες είτε αυτές αφορούν προσθήκες στο κτίριο είτε ανακαινίσεις. Σε αντίθετη περίπτωση αν επέλθει μια ζημιά κατά την διάρκεια αυτών των κατασκευών η κάλυψη σας ενδεχομένως να μην ισχύει.

Αναθεωρήσεις του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώσετε την ασφαλιστική εταιρία, σε περίπτωση που έχετε κάνει οποιεσδήποτε προσθήκες στο κτίριο σας κατά την διάρκεια της ασφάλισης και κατά πόσο αυτές οι προσθήκες αυξάνουν τον κίνδυνο που η ασφαλιστική εταιρία είχε λάβει υπόψιν της την στιγμή που αποδέχτηκε να σας ασφαλίσεις. Παράλληλα αν η αξία του περιεχομένου σας έχει αλλάξει, λόγο προσθήκης καινούργιων αντικειμένων όπως αγορά νέου οικιακού εξοπλισμού, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών ή πολύτιμων αντικειμένων μεγάλης αξίας έχει αλλάξει θα πρέπει να ενημερώσετε την ασφαλιστική εταιρία. Είναι σημαντικό επίσης να αναπροσαρμόζετε προς τα πάνω την αξία ανακατασκευής του κτιρίου και να είστε βέβαιοι ότι αυτή συνάδει πάντοτε με την τρέχουσα αξία ανακατασκευής του.

Περιπτώσεις Ζημιών – – Η περίπτωση ζημιάς είναι η στιγμή της Αλήθειας για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο και η ώρα της εκπλήρωσης της υπόσχεσης που έχει δοθεί από την Ασφαλιστική Εταιρία προς τον καταναλωτή. Φροντίστε όπως ενημερώσετε άμεσα την ασφαλιστική σας εταιρία, για κάθε ζημιά που θα προκύπτει στην περιουσία σας. Σε περίπτωση κλοπής ειδοποιείστε άμεσα την αστυνομία. Φροντίστε επίσης να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για περιορισμό της ζημιάς και αν η κατοικία σας λόγω της ζημιάς καταστεί προσβάσιμη, φροντίστε να την προστατεύσετε. Μην προβείτε σε καμιά επιδιόρθωση, πριν την ενημέρωση και αποδοχή της ζημιάς από την ασφαλιστική εταιρία. Η ασφαλιστική εταιρία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί κάλυψη, αν δεν ενημερωθεί για εργασίες επιδιορθώσεων που έχετε κάνει χωρίς την έγκριση της.

Διαδικασία Αποζημίωσης – Βασική Αρχής της Ασφάλισης, είναι η επαναφορά του ασφαλισμένου στην κατάσταση που ήταν πριν την ζημιά. Με βάση αυτή την αρχή η Ασφαλιστική Εταιρία θα αποζημιώσει την ζημιά σας, βάση της εκτίμησης που θα γίνει από τον πραγματογνώμονα που θα αναλάβει την αξιολόγηση της. Η αποζημίωση μπορεί να γίνει, είτε με πληρωμή προς τον δικαιούχο του ποσού της αποζημίωσης και να αναλάβει ο δικαιούχος την επιδιόρθωση της ζημιάς, είτε η ίδια η ασφαλιστική εταιρία να αναλάβει την επιδιόρθωση της ζημιάς με δικούς της συνεργάτες. Ως κάτοχος του ασφαλιστηρίου έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την αποζημίωση αν θεωρείτε ότι αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πλήρη και πραγματική αποκατάσταση της. Μπορείτε επίσης να ορίσετε δικό σας ανεξάρτητο εκτιμητή, για να αξιολογήσει την ζημιά αν θεωρείτε ότι η εκτίμηση που έγινε από τον πραγματογνώμονα της ασφαλιστικής εταιρίας, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική ζημιά. Για ζημιές που μπορεί να συμβούν στο περιεχόμενο και ιδιαίτερα για πολύτιμα αντικείμενα θα πρέπει να είσαστε σε θέση να αποδείξετε την αξία τους. Για τον λόγο αυτό είναι πιο σοφό, για τέτοια αντικείμενα, πριν την σύναψη της ασφάλισης να προσκομίσετε στην ασφαλιστική εταιρία μια κατάσταση με την αξία τους καθώς και φωτογραφίες να μην υπάρχει αμφισβήτηση την ώρα της ζημίας.

Comment (0)