Ενδεικτικές παροχές σχεδίου

 1. Κάλυψεις από €300,000 μέχρι €1,500,000 για κάθε περιστατικό και στο σύνολο της περιόδου Ασφάλισης
 2. Ετήσιο Ασφάλιστρο από €325
 3. Πρόσθετες καλύψεις (συμπεριλαμβάνονται στο ασφάλιστρο)
 4. Απώλεια Εγγράφων
 5. Ανεντιμότητα Υπαλλήλων
 6. Κάλυψη εξόδων διερεύνησης απαίτησης
 7. Κάλυψη εξόδων υπεράσπισης στο δικαστήριο
 8. Αποζημίωση για παρουσία μαρτύρων στο δικαστήριο
 9. Κατασκευή (Σχεδιασμός και Διαχείριση)
 10. Συμμετοχή σε κοινοπραξίες (το μέρος της ευθύνης του ασφαλισμένου)
 11. Επέκταση κάλυψης για Διαχειριστές Έργων
 12. Territorial Limits / Γεωγραφικά όρια – Παγκόσμια Κάλυψη Εξαιρουμένων ΗΠΑ & Καναδά

Θέλω Πληροφορίες

  Κατηγορία:

  Επαγγελματίας:

  Κάλυψη για: