Πως γίνεται ένα παράπονο

Τα παράπονα μπορούν να υποβληθούν είτε προφορικώς είτε γραπτώς – με επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φαξ.

Βήμα 1: Σε περίπτωση που είστε εξοικειωμένοι με το άτομο / ομάδα που ασχολείται με το θέμα, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονό σας στον σύνηθες ασφαλιστικό σύμβουλό σας ή να επικοινωνήσετε με την εταιρία Πρόδρομου & Μακρυγιάννης.

Βήμα 2: Εάν δεν είστε βέβαιοι σε ποιον να αναφέρετε το παράπονό σας εντός της εταιρείας ή πιστεύετε ότι δεν είναι σωστό να το υποβάλετε σε κάποιο από τα μέλη του προσωπικού, παρακαλούμε απευθυνθείτε: –

 • Στον Διευθύνων Σύμβουλο
 • Πρακτορείο & Σύμβουλοι Ασφαλιστικών Αναδόχων Προδρόμου & Μακρυγιάννης ΛΤΔ, Ταχυδρομική θυρίδα 25045, 1306 Λευκωσία Κύπρος
 • E-mail: complaints@pminsurancbrokers.com

Τι χρειάζεται από εσάς

Κατά την υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε δώστε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Αριθμός συμβολαίου ή / και αριθμός απαίτησης
 • Μια περίληψη του παραπόνου σας
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Χρόνος ανταπόκρισης

Εάν δεν μπορούμε να επιλύσουμε αμέσως το παράπονό σας, μπορείτε να περιμένετε τα εξής από εμάς:

Το παράπονό σας θα αναγνωριστεί, γραπτώς, εντός 2 (δύο) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του παραπόνου.

Μια απόφαση σχετικά με το παράπονό σας θα σας δοθεί γραπτώς, εντός 15 (δεκαπέντε) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της καταγγελίας. Εάν δεν είναι εφικτό να λάβετε απόφαση εντός 15 (δεκαπέντε) εργάσιμων ημερών, θα ενημερωθείτε γραπτώς για τους λόγους της καθυστέρησης, πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου των 15 (δεκαπέντε) εργάσιμων ημερών και θα σας ενημερώσουμε όταν αναμένεται να σας δώσει την απόφασή του. Ο επιπλέον χρόνος που χρειάζεται ο ασφαλιστής για να σας δώσει την απόφασή του σχετικά με την καταγγελία θα είναι εντός 30 (τριάντα) εργάσιμων ημερών από το τέλος του αρχικού χρονικού ορίου των 15 (δεκαπέντε) εργάσιμων ημερών.

Ο ασφαλιστής σας

Σε περίπτωση που παραμείνετε δυσαρεστημένοι και το παράπονό σας σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της Lloyd, μπορείτε, εάν θέλετε, να παραπέμψετε το παράπνό σας στους Ασφαλιστές. Οι ασφαλιστές σας θα εξετάσουν ανεξάρτητα το παράπονό σας, λαμβάνοντας υπόψη την ορθή ασφαλιστική πρακτική και εάν όλες οι σχετικές περιστάσεις έχουν εξεταστεί δίκαια.

Κάθε παράπονο πρέπει να απευθύνεται:

 • Στη διαχείριση υπηρεσιών
 • Στην επιχειρησιακή ομάδα
 • Στην ασφαλιστική εταιρία Lloyd’s S.A., Bastion Tower, Marsveldplein 5,1050 Βευξέλλες, Βέλγιο
 • Τηλ: +32 (0)2 227 39 39
 • E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com

Η Υπηρεσία Οικονομικού Διαμεσολαβητή

Εάν παραμείνετε δυσαρεστημένοι με την τελική απάντηση από τα παραπάνω ή εάν δεν έχετε λάβει τελική απάντηση εντός 3 μηνών από την παραλαβή του παραπόνου, ενδέχεται να δικαιούστε να παραπέμψετε την καταγγελία σας στον Οικονομικό Διαμεσολαβητή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Υπηρεσία Οικονομικού Διαμεσολαβητή είναι μια ανεξάρτητη υπηρεσία στην Κύπρο για την επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων που παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:

 • Οικονομικός Διαμεσολαβητής της Κυπριακής Δημοκρατίας
 • Ταχυδρομική θυρίδα 25735, 1311 Λευκωσία, Κύπρος
 • Τηλ: +357 2284 8900
 • E-mail: complaints@financialombudsman.gov.cy
 • Ιστοσελίδα: www.financialombudsman.gov.cy

Το δικαίωμά σας στη νομική δράση

Ακολουθώντας οποιαδήποτε από αυτές τις διαδικασίες, δεν θα επηρεάσει το δικαίωμά σας να λάβετε νομικά μέτρα.

Τηλεφωνική Παρακολούθηση

Για την κοινή μας προστασία, οι τηλεφωνικές κλήσεις πιθανόν να καταγράφονται ή / και να παρακολουθούνται.