Το υπο-παράρτημά μας στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι εγγεγραμμένο στο Companies House No.FC032240 και διαθέτει άδεια από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς, No.667439. Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία εγγραφής μας στην Ιστοσελίδα: Αρχή Οικονομικής Συμπεριφοράς.

Η P&M έχει πολλές θυγατρικές εταιρείες:

  1. Ασφαλιστικό γραφείο Μακρυγιάννης & Προδρόμου και Υπο-παραρτήματα & Σύμβουλοι ΛΤΔ. Αριθμοί άδειας. 24 και 2182.
  2. Status Services Ltd – ένα εμπορικό σήμα της P&M που λειτουργεί στην περιοχή της Πάφου που εξυπηρετεί κυρίως την κοινότητα πρώην-pat.