Το παράρτημά μας στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι εγγεγραμμένο στο Companies House No.FC032240 και διαθέτει άδεια από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς, No.667439. Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία εγγραφής μας στην Ιστοσελίδα: Αρχή Οικονομικής Συμπεριφοράς.

Η P&M έχει πολλές θυγατρικές εταιρείες όπως το ασφαλιστικό γραφείο Μακρυγιάννης & Προδρόμου με Αριθμούς άδειας. 24 και 2182 και επίσης την επωνυμία Status insurance Services Ltd – που λειτουργεί στην περιοχή της Πάφου που εξυπηρετεί κυρίως την κοινότητα των Άγγλων.