Η Ασφαλιστική Πρόδρομου & Μακρυγιάννης είναι μέλος του Ασφαλιστικού Συλλόγου Κύπρου μέσω των ασφαλιστών που εκπροσωπεί στην Κύπρο.

Οι διευθυντές της εταιρείας καθώς και ορισμένοι υπάλληλοι είναι μέλη του Chartered Insurance Institute του Ηνωμένου Βασιλείου.

CCC-min

Απολαμβάνουμε τα οφέλη της συμμετοχής μας στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου μέσω της μιας από τις θυγατρικές μας.

Οι διευθυντές της εταιρείας καθώς και ορισμένοι υπάλληλοι είναι μέλη του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου.