Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ανταποκρινόμενοι στα νέα ελάχιστα όρια κάλυψης που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους διαμεσολαβητές,  έχουμε προχωρήσει σε αναπροσαρμογή των καλύψεων αρκετά πιο πάνω από τα ελάχιστα όρια και ταυτόχρονα σε μείωση του ποσού απαλλαγής για κάθε απαίτηση όπως παρουσιάζονται πιο κάτω:

Παρακαλώ συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.