Η Ασφάλιση Κυβερνοχώρου (Cyber Insurance) επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις στην Κύπρο

Μαρ 09, 2022 (0) comment

cyber-insurance

 

Ο κίνδυνος κυβερνοεπιθέσεων (cyber attacks) αποτελεί σήμερα μια από τις σημαντικότερες απειλές για τις επιχειρήσεις. Ένα μεγάλο μέρος των εταιρειών στην Κύπρο, μπορεί να θεωρούν ότι δεν αποτελούν πιθανούς στόχους. Ωστόσο, η αυξανόμενη διασυνδεσιμότητα, η παγκοσμιοποίηση και η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχουν οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των περιστατικών κυβερνοεπιθέσεων (cyber attacks). Σύμφωνα με έρευνα της RiskIQ, το κυβερνο-έγκλημα (cyber crime) κοστίζει στους οργανισμούς $2.9 εκατομμύρια κάθε λεπτό και οι μεγάλες επιχειρήσεις χάνουν $25 το λεπτό, ως αποτέλεσμα των παραβιάσεων δεδομένων.

Τι είναι η Ασφάλεια Κυβερνοχώρου (Cyber Insurance)

 

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μπορεί να καλύψει την ευθύνη μιας επιχείρησης, ή ενός οργανισμού σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης (cyber attack), δηλαδή παραβίασης των ευαίσθητων δεδομένων της. Μέσω της κυβερνοεπίθεσης, οι hackers μπορούν να κλέψουν, να εκθέσουν, να αλλάξουν ή να καταστρέψουν σημαντικά δεδομένα της επιχείρησης και των πελατών της, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών, αριθμούς λογαριασμών και αρχεία υγείας. 

Λάβε προσφορά για Ασφάλιση Κυβερνοχώρου (Cyber Insurance)

Ποιους αφορά η Ασφάλιση Κυβερνοχώρου στην Κύπρο; 

Όλες οι μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμοί που θέλουν να προστατέψουν τα ευαίσθητα δεδομένα τους, χρειάζονται μία ασφάλεια κυβερνοχώρου. Πρόσφατα στατιστικά έχουν δείξει ότι σχεδόν οι μισές κυβερνοεπιθέσεις αφορούν μικρές επιχειρήσεις. Αυτό δεν είναι τυχαίο καθώς είναι συνηθέστερο μία μικρή επιχείρηση να μην έχει προνοήσει για την ασφάλεια των δεδομένων της, γεγονός που την καθιστά πιθανό στόχο. Με την ταχεία μάλιστα διάδοση των ηλεκτρονικών συναλλαγών πανευρωπαϊκά, αλλά και στην Κύπρο, είναι αντιληπτό ότι σχεδόν κάθε επιχείρηση, ακόμα και η μικρότερη, διαχειρίζεται ευαίσθητα δεδομένα των πελατών της.

Επιπλέον, όλες οι επιχειρήσεις στην Ε.Ε. πρέπει να συμμορφώνονται με τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (GDPR). Δηλαδή, θα πρέπει να διατηρούν ασφαλή τα δεδομένα των πελατών τους (ονόματα, διευθύνσεις, στοιχεία τραπεζικών καρτών κ.λπ.), αλλιώς έρχονται αντιμέτωποι με υψηλά πρόστιμα.

Ενημερώσου για την Ασφάλιση Κυβερνοχώρου (Cyber Insurance)

Πώς να επιλέξω το σωστό πρόγραμμα Ασφάλισης Κυβερνοχώρου; 

Κριτήριο για την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος ασφάλειας κυβερνοχώρου θα πρέπει να είναι οι καλύψεις που προσφέρει και όχι το κόστος της. Σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης, η οποία δεν καλύπτεται από την ασφάλεια, τότε το πιθανό κόστος θα είναι σημαντικό, όχι μόνο για τη φήμη της επιχείρησης αλλά και για τυχόν αξιώσεις που θα εγείρουν όσοι πληγούν. Σε σχέση με το κόστος της ασφάλειας κυβερνοχώρου, αυτό καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, όπως τα ετήσια έσοδα της επιχείρησης, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, το είδος των δεδομένων που διαθέτει και το επίπεδο ασφάλειας του δικτύου της.

Comment (0)