Συμφωνίες κυπριακών και διεθνών οργανισμών

Η P&M Insurance προσφέρει στους πελάτες της πολλαπλές επιλογές όσον αφορά την ασφάλιση τους. Για να το επιτύχουμε αυτό εκτός από τις διεθνείς συνεργασίες, έχουμε συμφωνίες και με όλους σχεδόν ασφαλιστές στην Κύπρο. Αυτές περιλαμβάνουν Eurolife, CNP, AIG, Metlife, Altius Insurance, Υδρόγειος, Cosmos Insurance, Ethniki, Prime Insurance, Atlantic Insurance, Universal Life και Trust Insurance.