Συμφωνίες κυπριακών και διεθνών οργανισμών

Η P&M Insurance προσφέρει στους πελάτες πολλαπλές επιλογές όσον αφορά την ασφάλιση. Για να το επιτύχουμε αυτό εκτός από τις διεθνείς συνεργασίες, έχουμε πολλές συμφωνίες πρακτορείων με τοπικούς ασφαλιστές στην Κύπρο. Αυτές περιλαμβάνουν AIG, Metlife, Altius Insurance, Cosmos Insurance, Prime Insurance, Atlantic Insurance, Universal Life και Trust Insurance.