Ποια είναι η AVUS: Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Josef Pscheidl (1921-2007) ίδρυσε μια εταιρεία, η οποία ειδικεύτηκε στις μεταφορές μεταξύ των τομέων των Κατεχόμενων Δυνάμεων στην Αυστρία. Η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων ευημερούσε πολύ καλά, αλλά οι συνέπειες των τροχαίων ατυχημάτων οδήγησαν σε σημαντικές απώλειες. Τα ασφαλιστικά ποσά ήταν απλά πολύ χαμηλά. Άλλοι μεταφορείς αντιμετώπιζαν το ίδιο πρόβλημα. Ο Josef Pscheidl είδε μια εξειδικευμένη αγορά και ως εκ τούτου το 1960 ίδρυσε το «Allgemeine Versicherungs-, Unfall und Schadenberatungsbüro» (General Insurance, Accident and Claims Handling Bureau) ή «AVUS», για συντομία.

Στην αρχή, η επιχείρηση περιοριζόταν στην εκπροσώπηση των συμφερόντων των ζημιωθέντων. Με την αύξηση ή την αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη, ο Josef Pscheidl – μαζί με τον γιο του Dr. Dieter Pscheidl – άρχισε να δημιουργεί ένα διεθνές δίκτυο, το οποίο επικεντρώθηκε στις υπηρεσίες διασυνοριακών αξιώσεων με αυξημένο τρόπο. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του εξήντα όλο και περισσότερες μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες ανέθεσαν στην AVUS τον χειρισμό των ξένων απαιτήσεών τους. Η επιχειρηματική ιδέα αποδείχθηκε σωστή. Κατά τις επόμενες δεκαετίες το δίκτυο επεκτάθηκε σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής.