Η P&M είναι Γενικοί Αντιπρόσωποι της Lumen Insurance, μια εμπορική επωνυμία της GasanMamo Insurance Ltd, μιας γενικής ασφαλιστικής εταιρείας που ρυθμίζεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας που λειτουργεί στην Κύπρο μέσω της ελευθερίας εγκατάστασης που προσφέρει στους πελάτες μας κινητήρες, περιουσιακά στοιχεία και αστική ευθύνη. Ο Gasan Mamo είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ασφαλιστής στη Μάλτα που υποστηρίζεται από μερικούς από τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους αντασφαλιστές στον κόσμο.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Gasan Mamo στην ιστοσελίδα της εταιρείας.