Με ρίζες που χρονολογούνται από το 1828, το Δίκτυο Willis Towers Watson λειτουργεί σήμερα σε κάθε ήπειρο με περισσότερους από 40.000 υπαλλήλους που εξυπηρετούν πελάτες σε περισσότερες από 140 χώρες.

Οι Willis Towers Watson είναι μια ολοκληρωμένη εταιρεία παροχής συμβουλών, ασφαλίσεων και λύσεων που οργανώνεται γύρω από τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς που έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν τον κίνδυνο και τις ανάγκες των πελατών μας. Αυτοί οι τέσσερις επιχειρηματικοί τομείς είναι:

Εταιρικός Κίνδυνος και Ασφάλιση – που προσαρμόζει στρατηγικές που προσμετρούν, μετριάζουν και μεταφέρουν τον κίνδυνο, εκμεταλλευόμενοι την εξειδικευμένη εμπειρία της WTW και την απαράμιλλη τεχνογνωσία. Το αποτέλεσμα είναι ένας νέος τρόπος αντιμετώπισης του κινδύνου προστατεύοντας στο μέγιστο τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Ανθρώπινο κεφάλαιο και οφέλη – από παροχές σε εργαζομένους έως αποζημιώσεις στελεχών.  Οι WTW έχουν σφαιρική προσέγγιση βασισμένη σε πρωτοποριακές ιδέες, δεδομένα, αναλυτικά στοιχεία και λογισμικό, ανακαλύπτοντας νέους τρόπους παρακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού προωθώντας την ευημερία.

Επένδυση, Κίνδυνος και Αντασφάλιση – Η προοδευτική προσέγγιση των WTW στον κίνδυνο βοηθά την επιχείρηση να αποδεσμεύσει τα κεφάλαιά της. Οι WTW συνεργάζονται στενά με επενδυτές, ασφαλιστές και αντασφαλιστές προκειμένου να γίνει ορθολογιστική προσμέτρηση του κινδύνου σε σύγκριση με την απόδοση. Συνδυάζοντας προηγμένα αναλυτικά στοιχεία με βαθιά θεσμική γνώση, οι WTW εξευρίσκουν ευκαιρίες για μεγιστοποίηση της απόδοσης.