Επισκόπηση

Έχουμε αξιοσημείωτη εμπειρία στην παροχή κάλυψης όλων των κινδύνων για τηλεοπτικούς σταθμούς και ανεξάρτητους δημοσιογράφους.

Η πολιτική μας έχει σχεδιαστεί ειδικά για κάλυψη όλων των κινδύνων από άμεση σωματική απώλεια ή ζημιά σε σχέση με φορητό εξοπλισμό και άλλο εξοπλισμό τηλεοπτικών παραγωγών.

Η πολιτική μας τίθεται στη Lloyd’s μέσω της Underwriting αρχής μας που μας παραχωρήθηκε από διάφορα συνδικάτα.

Μάθετε περισσότερα για την Ασφάλιση Όλων των Κινδύνων.

Λάβετε Προσφορά