Επισκόπηση

Η ασφάλιση πτητικών μέσων καλύπτει ειδικά τη λειτουργία αεροσκαφών και τους συναφείς κινδύνους. Τα ασφαλιστήρια διαφέρουν από άλλα είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων και χρησιμοποιούν ειδικά όρια και ρήτρες.

Η Ασφάλιση των Πτητικών Μέσων διαχωρίζεται στα διάφορα είδη παρεχόμενης κάλυψης.

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης – Αναφέρεται σε ζημιά που προκαλείται από το αεροσκάφος σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων όπως αυτοκίνητα, σπίτια, εγκαταστάσεις αεροδρομίου αλλά και σε άλλα αεροσκάφη σε περίπτωση σύγκρουσης. Αυτό το είδος ασφάλισης είναι υποχρεωτικό στις περισσότερες χώρες.

Ασφάλιση Ευθύνης Επιβατών – Παρέχει ασφαλιστική κάλυψη αναφορικά με τραυματισμό ή θάνατο των επιβατών. Σε πολλές χώρες αυτό είναι υποχρεωτικό για επιβατικά αεροσκάφη και συνήθως το ασφαλισμένο όριο κάλυψης αναφέρεται για κάθε θέση επιβατη.

Συνδυασμένη ευθύνη (CSL = Combined Liability)  –  Η κάλυψη CSL συνδυάζει την αστική ευθύνη και την ευθύνη των επιβατών σε μία ενιαία κάλυψη με ένα ενιαίο συνολικό όριο ανά ατύχημα

Αεροσκάφος – Η κάλυψη είναι Κατά παντός Κινδύνου

Απώλεια ή ζημιά στο αεροσκάφος που προκύπτει από τη χρήση του. Περιλαμβάνει κινδύνους πτήσεων, και εδάφους περιλαμβανομένης της τροχοδρόμησης. Μπορεί να επεκταθεί για κάλυψη κινδύνων πολέμου και αεροπειρατείας.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ασφάλιση Πτητικών Μέσων.

Λάβετε Προσφορά