Επισκόπηση

Η ασφάλιση αεροπορίας καλύπτει ειδικά τη λειτουργία αεροσκαφών και τους κινδύνους που συνδέονται με την αεροπορία. Τα αεροπορικά ασφαλιστήρια συμβόλαια διαφέρουν από άλλα είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων και χρησιμοποιούν όρια και ρήτρες ορολογίας ειδικά για την αεροπορική ασφάλιση.

Η ασφάλιση αεροπορίας χωρίζεται σε διάφορους διαθέσιμους τύπους κάλυψης.

Ασφάλιση δημόσιας ευθύνης – Αναφέρεται σε ζημιά που προκαλείται από αεροσκάφος σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων, όπως αυτοκίνητα, σπίτια, καλλιέργειες, εγκαταστάσεις αεροδρομίου και άλλα αεροσκάφη σε σύγκρουση. Αυτό το είδος ασφάλισης είναι υποχρεωτικό στις περισσότερες χώρες, αλλά ισχύουν διαφορετικά όρια.

Ασφάλιση Ευθύνης Επιβατών – Προστατεύει τους επιβάτες που βρίσκονται στο αεροσκάφος και σε περίπτωση ατυχήματος προκύψει τρασυματιοσμός ή θάνατος. Σε πολλές χώρες αυτό είναι υποχρεωτικό για εμπορικά αεροσκάφη και συνήθως πωλείται με όριο ανά θέση για κάθε θέση επιβατών.

Συνδυασμένη ενιαία ευθύνη (CSL = Combined Single Liability)

Η κάλυψη CSL συνδυάζει την δημόσια ευθύνη και την ευθύνη των επιβατών σε μία ενιαία κάλυψη με ένα ενιαίο συνολικό όριο ανά ατύχημα

Σκάφος – Όλοι οι Κίνδυνοι

Απώλεια ή ζημιά στο αεροσκάφος που προκύπτει από τη λειτουργία του αεροσκάφους. Περιλαμβάνει κινδύνους πτήσεων, ταξί και στο έδαφος. Μπορείτε να προσθέσετε πολέμους και συμμαχικούς κινδύνους για να συμπεριλάβετε εκβιασμό και αεροπειρατεία.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ασφάλιση Αεροπορίας.

Λάβετε Προσφορά