Επισκόπηση

Κάλυψη έναντι απώλειας περιουσίας, ζημιάς ή άλλων υποχρεώσεων.

Η ασφάλιση ατυχημάτων περιλαμβάνει την ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Έχουμε underwriting κύρος  από την Lloyd’s και την Lumen Insurance.

Εύρος Προϊόντος

  1. Ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντος Καλύπτει την επιχείρηση σε περίπτωση που προκαλέσει κατά κάποιο τρόπο ζημιά, ως αποτέλεσμα ελαττωματικού προϊόντος. Αυτή η ζημιά δεν χρειάζεται να είναι φυσική, αλλά θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει 3 ζημιές που υπέστη άλλη επιχείρηση ως αποτέλεσμα της χρήσης ελαττωματικού εξοπλισμού.
  2. Ασφάλιση δημόσιας ευθύνης Παρέχει κάλυψη για μια επιχείρηση σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εισέλθει στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης υποστεί ασθένεια, τραυματισμό ή νόσο. Αυτή είναι η ασφάλιση που καλύπτει την επιχείρηση εάν ένας πελάτης γλίστρησε και έσπασε το γόνατό του σε ένα ράφι! Η έκταση της κάλυψης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ό, τι η εταιρεία αναμένει να πληρώσει σε περίπτωση “απαίτησης ” κατά της.
  3. Κίνδυνοι στον Κυβερνοχώρο εκτοξεύονται στα ύψη. Η ευθύνη δεδομένων, οι διοικητικές υποχρεώσεις, το κόστος φήμης και απόκρισης, καθώς και οι προαιρετικές επεκτάσεις, διατηρούν την επιχείρησή σας σε επαφή με τους μεταβαλλόμενους τεχνολογικούς κινδύνους του σήμερα.

 

Πηγές

Περισσότερες πληροφορίες για την Ασφάλιση Ευθύνης.

Λάβετε Προσφορά