Λίστα με τα IPIDs

Σύμφωνα με την Οδηγία Διανομής Ασφαλίσεων (IDD), οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από ένα απλό, τυποποιημένο έγγραφο πληροφοριών ασφαλιστικών προϊόντων (IPID), το οποίο στοχεύει να παρέχει σαφέστερες πληροφορίες για τα ασφαλιστικά προϊόντα εκτός ζωής, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις.