Επισκόπηση

Το Marine τμήμα μας παρέχει το πλήρες φάσμα των ασφαλιστικών υπηρεσιών τόσο στους πελάτες λιανικής όσο και στους πελάτες χονδρικής. Οι πολιτικές φορτίων μπορούν να καλύψουν εμπορεύματα, φορτία και άλλα συμφέροντα έναντι απώλειας ή ζημιάς σε εμπορεύματα κατά τη μεταφορά τους σιδηροδρομικώς, οδικώς, θαλάσσια και αεροπορικώς.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ασφάλιση φορτίων UK.

Λάβετε Προσφορά