Επισκόπηση

Η ενδονοσοκομειακή κάλυψη αναφέρεται σε ιατρικές πράξεις που παρέχονται όταν ένας ασθενής μένει ως εσωτερικός ασθενής σε νοσοκομείο ή σε ιδιωτική κλινική. Η κάλυψη περιλαμβάνει συνήθως, χρεώσεις νοσοκομείου, χειρουργούς, αναισθησιολόγους, αμοιβές συμβούλων, διαγνωστικές εξετάσεις, φυσιοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία κ.λπ.

Η εξονοσοκομειακή κάλυψη αναφέρεται σε ιατρικές πράξεις που παρέχονται όταν ο ασθενής δεν παραμένει στο νοσοκομείο αλλά επισκέπτεται το γιατρό ή το νοσοκομείο για εξέταση σχετικά με ένα πρόβλημα υγείας. Καλύπτει συνήθως τις αμοιβές γιατρών, τις διαγνωστικές εξετάσεις, τα φάρμακα, τη φυσιοθεραπεία κ.λπ. Συνήθως επιτρέπονται τακτικοί έλεγχοι για ένα καθορισμένο περιορισμένο ποσό

Υπάρχει η επιλογή για κάλυψη σε ολόκληρη την Ευρώπη ή και με συμπερίληψη των ΗΠΑ και Καναδά, το κόστος φυσικά θα είναι αυξημένο για το πλήρες πακέτο, εφόσον οι χρεώσεις για ιατρικές πράξεις στις 2 συγκεκριμένες χώρες είναι πολύ ψηλότερες από την Ευρώπη. 

Περισσότερες πληροφορίες για την Ασφάλιση Υγείας.

Ζητήστε Προσφορά