Επισκόπηση

Η κάλυψη “Ασθενών-εντός” αναφέρεται σε υπηρεσίες που παρέχονται όταν ένας ασθενής μένει σε νοσοκομείο ή στην ιδιωτική κλινική. Η κάλυψη περιλαμβάνει συνήθως, χρεώσεις νοσοκομείου, χειρουργούς, αναισθησιολόγους, αμοιβές συμβούλων, διαγνωστικές εξετάσεις, φυσιοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία κ.λπ.

Η κάλυψη “Ασθενών-εκτός” αναφέρεται σε υπηρεσίες που παρέχονται όταν ένας ασθενής δεν παραμένει στο νοσοκομείο αλλά επισκέπτεται το γιατρό ή το νοσοκομείο για εξέταση σχετικά με ιατρική κατάσταση. Καλύπτει συνήθως τις αμοιβές γιατρών, τις διαγνωστικές εξετάσεις, τα φάρμακα, τη φυσιοθεραπεία κ.λπ. Συνήθως επιτρέπονται τακτικοί έλεγχοι για ένα καθορισμένο περιορισμένο ποσό.

Συνήθως, υπάρχει η επιλογή να επιλέξετε κάλυψη για την Ευρώπη, Παγκόσμια εκτός από τις ΗΠΑ ή Παγκόσμια, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ / Καναδά. Η κάλυψη για συμπερίληψη ΗΠΑ / Καναδά κοστίζει περισσότερο, καθώς τα ιατρικά έξοδα στις ΗΠΑ / Καναδά είναι υψηλότερα από τον υπόλοιπο κόσμο.

Εύρος Προϊόντος

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τους παρακάτω φορείς:

  1. Universal Life
  2. Metlife
  3. Altius Insurance
  4. International Medical Group (IMG)
  5. Lloyd’s

 

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να λάβετε Προσφορά είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε ομαδικό.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ασφάλιση Υγείας.

Λάβετε Προσφορά