Επισκόπηση

Προσφέρουμε τρία επίπεδα κάλυψης:

 1. Κάλυψη έναντι τρίτων μόνο, που είναι το ελάχιστο που απαιτείται από το νόμο.
 2. Πλήρως περιεκτική κάλυψη που καλύπτει ζημιές στο δικό σας όχημα.
 3. Κάλυψη έναντι τρίτων για πυρκαγιά και κλοπή, που είναι παρόμοια με την πλήρως περιεκτική κάλυψη, αλλά περιορίζει την κάλυψη σε πυρκαγιά και κλοπή.

Εύρος Προϊόντος

Η κάλυψη ασφάλισης οχημάτων περιλαμβάνει:

 1. Οδική Βοήθεια και Βοήθεια Ατυχημάτων – Η βοήθεια για ατυχήματα προσφέρεται σε όλους και σε περίπτωση ατυχήματος, έρχεται ειδικός εκπρόσωπος στο σημείο του συμβάντος. Η Οδική Βοήθεια, για τεχνικούς λόγους, περιορίζεται σε οχήματα κάτω των 3,5 τόνων και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει μοτοσικλέτες.
 2. Όλες τις περιεκτικές πολιτικές που καλύπτουν φυσικούς κινδύνους (π.χ. ζημιές από χαλάζι, πλημμύρες ή σεισμό).
 3. Όλες τις πολιτικές που επεκτείνονται για να παρέχουν κάλυψη εκτός δρόμου.
 4. Δωρεάν κάλυψη παρμπρίζ.
 5. Ευθύνη των επιβατών έναντι τρίτων.
 6. Ευθύνη ρυμούλκησης τρίτων.
 7. Οι περισσότερες από τις πολιτικές μας προσφέρουν κάλυψη από τρίτους για κάθε οδηγό ηλικίας 25-75 ετών που διαθέτει τουλάχιστον 2 χρόνια πλήρους άδειας.
 8. Προαιρετικά, μπορείτε να προστατεύσετε την έκπτωση “Μη Απαίτησης” που έχετε.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ασφάλιση Οχημάτων.

Λάβετε Προσφορά