Επισκόπηση

Προσφέρουμε τρία επίπεδα κάλυψης:

  1. Κάλυψη έναντι τρίτων μόνο, που είναι το ελάχιστο που απαιτείται από το νόμο.
  2. Πλήρως περιεκτική κάλυψη που καλύπτει ζημιές στο δικό σας όχημα.
  3. Κάλυψη έναντι τρίτων για πυρκαγιά και κλοπή, που είναι παρόμοια με την πλήρως περιεκτική κάλυψη, αλλά περιορίζει την κάλυψη σε πυρκαγιά και κλοπή.

Ενδεικτικές καλύψεις

Ενδεικτικές καλύψεις:

  1. Οδική Βοήθεια και φροντίδα Ατυχημάτων.
  2. Όλες οι περιεκτικές ασφαλίσεις μας καλύπτουν και φυσικούς κινδύνους όπως ζημιές από χαλάζι, πλημμύρες, θεομηνίες κ.ο.κ.
  3. Επέκταση για κάλυψη εκτός δρόμου.
  4. Δωρεάν κάλυψη ανεμοθώρακα.
  5. Ευθύνη των επιβατών έναντι τρίτων.
  6. Ευθύνη ρυμούλκησης τρίτων.
  7. Κάλυψη για οδήγηση από τρίτους με ηλικία 25-75 ετών που διαθέτουν τουλάχιστον 2 χρόνια κανονικής άδειας.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ασφάλεια Αυτοκινήτου.

Λάβετε Προσφορά

Περισσότερες πληροφορίες για την Ασφάλεια Μοτοσυκλέτας.

Λάβετε Προσφορά