Επισκόπηση

Η προσωπική κάλυψη ατυχημάτων έχει σχεδιαστεί για να παρέχει οικονομική βοήθεια εάν ο ασφαλισμένος πάθει κάποιο ατύχημα ή τραυματισμό.

Η κάλυψη είναι συνήθως για:

 1. Θάνατο
 2. Μόνιμη και ολική παράλυση
 3. Ολική παράλυση (προσωρινά)
 4. Μερική παράλυση (προσωρινά)
 5. Ιατρικά έξοδα

Συνήθεις εξαιρέσεις σχετικά με μια PA πολιτική:

 1. Πόλεμος
 2. Τρομοκρατία
 3. Αυτοκτονία και παράνοια
 4. Αυτοπροκαλούμενο τραυματισμό
 5. AIDS
 6. Προκαλούμενη δολοφονία ή επίθεση
 7. Τοκετός, εγκυμοσύνη ή αποβολή
 8. Επικίνδυνα αθλήματα
 9. Οδήγηση δίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος

Ισχύουν επίσης όρια ηλικίας

Σημείωση: Ορισμένες από τις παραπάνω εξαιρέσεις μπορούν να καλυφθούν κατά την πληρωμή πρόσθετων ασφαλίστρων

Εύρος Προϊόντος

Πολλαπλή Ασφάλιση

Μπορείτε να έχετε περισσότερες από μία PA πολιτικές. Εάν γίνει, μετά θανάτου ή αναπηρίας, εσείς ή ο δικαιούχος σας θα πληρωθείτε σύμφωνα με την κάθε πολιτική που αγοράσατε. Ωστόσο, για ορισμένες “απαιτήσεις”, όπως ιατρικά έξοδα, μπορείτε να ζητήσετε μόνο από ένα συμβόλαιο PA.

Πρέπει να το δηλώσετε στη φόρμα πρότασης.

Διαθέτουμε underwriting δυνατότητα από τη Lloyd’s με όριο έως 500.000 ευρώ / άτομο / κίνδυνο.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος.

Λάβετε Προσφορά