Επισκόπηση

Η Επαγγελματική Ασφάλιση Ευθύνης (PLI) γνωστή και ως Επαγγελματική Αποζημίωση (PI) ή ως Σφάλματα & Διαταραχές (E&O), είναι μια μορφή ασφάλισης αστικής ευθύνης που βοηθά στην προστασία επαγγελματικών συμβουλών και υπηρεσιών, που παρέχουν σε άτομα και εταιρείες από το πλήρες κόστος υπεράσπισης, έναντι αξίωσης αμέλειας. Γίνονται από πελάτη και αποδίδονται αποζημιώσεις σε μια τέτοια αστική αγωγή.

Η κάλυψη επικεντρώνεται στην οικονομική απώλεια του πελάτη που προκαλείται από, την υποτιθέμενη αδυναμία απόδοσης εκ μέρους του, και το σφάλμα ή την παράλειψη στην υπηρεσία ή το προϊόν που πωλήθηκε από τον αντισυμβαλλόμενο στον πελάτη.

Εύρος Προϊόντος

Η PM Insurance Brokers παρέχει κάλυψη PI για έξοδα άμυνας, αλλά δεν περιλαμβάνουν ποινική δίωξη ούτε ευρύ φάσμα πιθανών υποχρεώσεων βάσει του αστικού δικαίου.

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης απαιτείται από το νόμο για ορισμένα είδη επαγγελματικής πρακτικής. Μπορούμε να προσφέρουμε κάλυψη PI για τα περισσότερα επαγγέλματα. Για περισσότερες λεπτομέριες επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ασφάλιση Επαγγλματικής Ευθύνης UK.

Λάβετε Προσφορά