Οι προκλήσεις στην ασφάλιση σύγχρονων επιχειρήσεων

Ιούλ 06, 2022 (0) comment

oi-proklisis-stin-asfalisi-sixronon-epixiriseon

Τα τελευταία 10 χρόνια η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη έχει διαμορφώσει ένα εντελώς διαφορετικό επιχειρηματικό περιβάλλον, από αυτό που γνωρίζαμε. Ο όρος διαφορετικό αντανακλά στη φύση των εργασιών των επιχειρήσεων, τον τρόπο λειτουργίας, τον χώρο διεξαγωγής των εργασιών ή ακόμη και τη μεταβολή στον τζίρο επιχειρήσεων.

Ως αποτέλεσμα των αλλαγών που έχουν επέλθει, έχει αλλάξει ριζικά το τοπίο και στον τομέα της ασφάλισης επιχειρήσεων.

Βασικό ζητούμενο είναι η παροχή επιπρόσθετων ασφαλιστικών καλύψεων, με βάση τα δεδομένα της εποχής, πέρα από την κλασική ασφαλιστική κάλυψη για φωτιά, πλημμύρα, καταιγίδα κ.ο.κ.

Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης ασφαλίσιμων κίνδυνων, που υποδεικνύουν όλους τους κινδύνους που πιθανόν να επηρεάσουν μια επιχείρηση ανάλογα με το είδος της, προσδιορίζοντας μάλιστα κατά πόσο αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να επηρεάσουν και τη βιωσιμότητά της.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα διαχείρισης ασφαλίσιμων κίνδυνων, πρωτοποριακό για τα κυπριακά δεδομένα, εφαρμόζει και η Prodromou & Makriyiannis, με στόχο να διασφαλίσει ότι θα προταθεί το ιδανικό σχέδιο, προσαρμοσμένο στα δεδομένα και τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Ενημερώσου για το πρόγραμμα διαχείρισης ασφαλίσιμων κίνδυνων

Στη σημερινή εποχή, ένα συμβόλαιο ασφάλισης επιχειρήσεων  που αφορά νοσοκομείο, ξενοδοχείο ή γενικότερα μια επιχείρηση που διαχειρίζεται μαζικά δεδομένα των πελατών της, δε νοείται να μην παρέχει προστασία cyber risk. Τρία χρόνια προηγουμένως, ο όρος cyber risk δεν υπήρχε καν στο λεξιλόγιο μας, ούτε και περιλαμβανόταν στις ζητούμενες καλύψεις για την προστασία μιας επιχείρησης. Στις μέρες μας, οι ηλεκτρονικές επιθέσεις αναγνωρίζονται ως υπ’ αριθμόν ένα κίνδυνος για τις περισσότερες επιχειρήσεις.

Ένα μοντέρνο σχέδιο ασφάλισης επιχειρήσεων  μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλές καλύψεις, με σκοπό να αντιμετωπίσει σχεδόν όλους τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση, διασφαλίζοντας τη συνέχιση των εργασιών της χωρίς απρόσμενο οικονομικό κόστος.

Ασφάλισε την επιχείρησή σου

Πριν από τη διαμόρφωση ενός σχεδίου ασφάλισης επιχειρήσεων, είναι πολύ σημαντικό να γίνεται λεπτομερής καταγραφή όλων των πιθανών κινδύνων που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση, σύμφωνα με τη φύση των εργασιών της και των υπηρεσιών που προσφέρει. Σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι το τελικό ασφάλιστρο είναι υψηλό για τα οικονομικά δεδομένα μιας επιχείρησης, δύναται να γίνει μια ιεράρχηση των καλύψεων και για ό,τι κριθεί λιγότερο σημαντικό, να γίνει αναπροσαρμογή στα ποσά καλύψεων, προκειμένου να μειωθεί και το αρχικό ασφάλιστρο. Υποχρέωση κάθε ασφαλιστή είναι να εργαστεί με επαγγελματισμό, δίνοντας όλη την απαραίτητη πληροφόρηση στον πελάτη του για τους κινδύνους στους οποίους ενδεχομένως να παραμένει εκτεθειμένη η επιχείρησή του.

Comment (0)