Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Ομαδικό Σχέδιο

  ΠΑΚΕΤΟ Α
  ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 50,000
  ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 50,000
  ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 1,000

  ΠΑΚΕΤΟ B
  ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 100,000
  ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 100,000
  ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 1,000