Πώς η Ασφάλεια Συνταξιοδότησης θα μειώσει τον φόρο που πληρώνεις;

Απρ 15, 2022 (0) comment

asfalia sintaksiodotisis

Η Ασφάλεια Συνταξιοδότησης αποτελεί σημαντική επένδυση για όλους ανεξαιρέτως στην Κύπρο, καθώς διασφαλίζει επιπλέον εισόδημα, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της ποιότητας ζωής ακόμα και μετά τη συνταξιοδότηση. Το προσδόκιμο ζωής που αυξάνεται όλο και περισσότερο, η πιθανότητα απρόβλεπτων ασθενειών, ή ατυχημάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένα ιατρικά έξοδα καθώς και η ανάγκη για εξασφάλιση αγαπημένων προσώπων, αποτελούν τους κυριότερους λόγους που τα άτομα επιλέγουν να συνάψουν συμβόλαιο Ασφάλειας Συνταξιοδότησης.

Πώς λειτουργεί όμως; Μέσω της Ασφάλειας Συνταξιοδότησης (που συχνά θα ακούσουμε να ονομάζεται και Επενδυτικό Σχέδιο) συσσωρεύεται κεφάλαιο το οποίο με τη λήξη του συμβολαίου θα μπορεί ο ασφαλισμένος να λάβει σε μορφή εφάπαξ, σε μορφή ισόβιας σύνταξης ή σε μορφή σύνταξης συγκεκριμένου ποσού, ή διάρκειας. Το ποσό αυτό εξαρτάται από το χρηματικό ποσό που ο ασφαλισμένος αποταμιεύει σε συστηματική βάση, καθώς και από τις επενδυτικές του επιλογές.

Μείωση του φόρου εισοδήματος στην Κύπρο

Από άποψη φορολογίας, μία Ασφάλεια Συνταξιοδότησης μπορεί να σε βοηθήσει διπλά:

Αρχικά, η μηνιαία πληρωμή σου θα εκπίπτει από το φορολογητέο σου εισόδημα. Όπως γνωρίζεις, εφόσον τα εισοδήματα σου ξεπερνούν τις 19,500 ευρώ τον χρόνο, τότε υποχρεούσαι να πληρώσεις ετήσιο φόρο εισοδήματος. Όσο υψηλότερα είναι τα εισοδήματά σου, τόσο αυξάνεται και ο φορολογικός συντελεστής. Ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο μπορεί να επιφέρει «φορολογική εξοικονόμηση» και να μειώσει σημαντικά, ή και να μηδενίσει το ποσό που θα πληρώσεις ως φόρο, μέσω έκπτωσης των ποσών που καταβάλεις για το Πρόγραμμα που έχεις συνάψει.

Παράλληλα όμως η Ασφάλεια Συνταξιοδότησης είναι φορολογικά συμφέρουσα και επειδή το ποσό που θα εισπράξεις στο μέλλον, δε φορολογείται. Με τον τρόπο αυτό μεταφέρεις δηλαδή στον εαυτό σου ένα εισόδημα το οποίο θα είναι αφορολόγητο.

Επιλογή της κατάλληλης ασφαλιστικής εταιρείας από την Κύπρο ή το εξωτερικό 

Η Προδρόμου & Μακρυγιάννης συνεργάζεται με τις πλείστες ασφαλιστικές εταιρείες της Κύπρου καθώς και με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού. Ένας από τους ασφαλιστικούς μεσίτες της εταιρείας μας μπορεί να σου παρουσιάσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές ασφάλισης, ώστε να επιλέξετε μαζί την καταλληλότερη με βάση τις δικές σου ανάγκες. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του μεσίτη ασφαλειών σε σχέση με έναν συνδεδεμένο ασφαλιστικό αντιπρόσωπο είναι ότι μπορεί να σε συμβουλέψει αμερόληπτα, καθώς αντιπροσωπεύει εσένα και όχι μια συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία. Επιπλέον, η υπηρεσία δεν προϋποθέτει επιπλέον κόστος, καθώς η αμοιβή του μεσίτη προέρχεται από την ασφαλιστική εταιρεία.

Λάβε προσφορά για Ασφάλεια Συνταξιοδότησης σήμερα! Ένας από τους ασφαλιστικούς μας μεσίτες θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμες επιλογές ασφάλισης.

 

 

 

 

Comment (0)