Στην Prodromou & Makriyiannis Insurance Underwriting Agencies & Consultants Ltd, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τακτικά προσωπικές πληροφορίες για άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλισμένων, των ενάγοντων ή των επιχειρηματικών εταίρων. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας για τον πολύ σοβαρό χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων και η προστασία του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων έχει μεγάλη σημασία για εμάς. Σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, θέλουμε να κατανοήσετε πότε, γιατί και πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς, τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτές τις πληροφορίες, τους όρους υπό τους οποίους ενδέχεται να τις αποκαλύψουμε σε άλλους και πώς τις διατηρούμε ασφαλείς. Τυχόν συγκαταθέσεις και εξουσιοδοτήσεις που παρασχέθηκαν από εσάς σε σχέση με τις πληροφορίες σας θα συνεχίσουν να ισχύουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου:

 1. Παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και εξηγεί τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (EU General Data Protection Regulation – “GDPR”).
 2. Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που είναι είτε τρέχοντες είτε ενδεχόμενοι πελάτες ή είναι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι / πράκτορες ή πραγματικοί ιδιοκτήτες νομικών οντοτήτων ή φυσικών προσώπων που / ή είναι τρέχοντες ή ενδεχόμενοι πελάτες μας. Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που είχαν τέτοια επιχειρηματική σχέση μαζί μας στο παρελθόν.
 3. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς συλλέγουμε δεδομένα, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλους συνεργάτες μας και άλλους τρίτους (δηλαδή, παρόχους υπηρεσιών).

Σημαντικό: Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν αντικαθιστά τους όρους οποιουδήποτε ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή συμβολαίου που έχετε με την Prodromou & Makriyiannis Insurance Underwriting Agencies & Consultants Ltd, ούτε περιορίζει ή επηρεάζει τυχόν δικαιώματα που έχετε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

Σε αυτήν τη δήλωση απορρήτου, τα δεδομένα σας ονομάζονται μερικές φορές «προσωπικά δεδομένα» ή «προσωπικά στοιχεία». Μερικές φορές μπορεί επίσης να αναφερθούμε συλλογικά στο χειρισμό, τη συλλογή, την προστασία και την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων ή οποιαδήποτε ενέργεια όπως «επεξεργασία» τέτοιων προσωπικών δεδομένων.

Για τους σκοπούς αυτής της δήλωσης, τα προσωπικά δεδομένα σημαίνουν οποιεσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς, οι οποίες ταυτοποιούν ή ενδέχεται να σας ταυτοποιήσουν και που περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό αναγνώρισης.

Ποιοι Είμαστε

Prodromou & Makriyiannis Insurance Underwriting Agencies & Consultants Ltd με αριθμό εγγραφής 6188 με κεντρικά γραφεία στην διεύθυνση 2Α Οδός Ιωαννίνων & Χείλωνος, 1101 Λευκωσία, στο Ισόγειο, επί του Πεδιαίου ποτσμού, Τ.Θ. 25045, 1306, Λευκωσία. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, η Προδρόμου & Μακρυγιάννη σημαίνει Prodromou & Makriyiannis Insurance Underwriting Agencies & Consultants Ltd ή / και οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της, θυγατρικές ή συνδεδεμένες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ασφαλιστών και των ασφαλιστών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόδρομου και Μακρυγιάννη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.pminsurancebrokers.com.

Οντότητες της Prodromou & Makriyiannis Insurance Underwriting Agencies & Consultants Ltd

Prodromou & Makriyiannis Insurance Underwriting Agencies & Consultants αντιπροσωπεύει μια σειρά παγκόσμιων ασφαλιστικών και μεσιτικών εταιρειών.

Μεσίτες:

Prodromou & Makriyiannis Insurance Underwriting Agencies & Consultants Limited, επί του Πεδιαίου ποτασμού, Ισόγειο, 2A Ιωαννίνων & Χείλωνος, 1101 Λευκωσία, Κύπρος.

Τηλ +357 22 76 10 10

Παράρτημα Πάφου, Status Insurance Services, μία εμπορική επωνυμία της εταιρείας Prodromou & Makriyiannis Insurance Underwriting Agencies & Consultants Limited, Γραφείο No.2, Λεωφ. Αποστόλου Παύλου 74, 8046, Πάφος, Κύπρος.

Τηλ +357 26 930317

Παράρτημα Λονδίνου – UK 8-11 Crescent, London EC3N 2LY
Τηλ: +44 (0) 207 480 1098

Η Σημείωση απορρήτου είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση www.pminsurancebrokers.com/privacy-policy.

Besso Limited, 8-11 Crescent, London EC3N 2LY, UK

Τηλ +44 (0)207 480 1000; www.besso.co.uk

Η Σημείωση απορρήτου είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση www.besso.co.uk/web/privacy-notice.

Xact Risk Solutions Ltd, 3rd Floor, 6 Lloyd’s Avenue, London EC3N 3AX

Τηλ +44 (0)203 897 8180

Η Σημείωση απορρήτου είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση http://www.xactrisk.com/data-protection.html.

All Seasons Underwriting Insurance Brokers Ltd, Peek House, 1st Floor, 20 Eastcheap, London EC3M 1EB

Τηλ +44 (0) 207 481 2399

http://www.asuia.com/

Underwriters:

Canopius Services Ltd, Gallery 9, One Lime Street, London EC3M 7HA, UK

Τηλ. +44(0) 207337 3700

Η Σημείωση απορρήτου είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση www.canopius.com/privacy/privacy-notice/.

Axis Syndicates Limited, 21 Lombard Street, London, EC3V 9AH, UK

Τηλ. +44 (0) 20 7877 3800; www.novae.com

Η Σημείωση απορρήτου είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση www.novae.com/cookies-and-privacy

Chaucer Syndicates Limited, 30 Fenchurch St, London EC3M 3AD, UK

Τηλ. +44 (0) 20 7397 9700; www.chaucerplc.com

Η Σημείωση απορρήτου είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση www.chaucerplc.com/privacy-cookie-policy.

Argenta Syndicate Management Limited, 5th Floor, 70 Gracechurch Street, London EC3V 0XL, UK

Τηλ. +44 (0)20 7825 7200; www.argentagroup.com/argenta-holdings-limited

Η Σημείωση απορρήτου είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση www.argentagroup.com/argenta-holdings-limited.

Atrium Underwriters Limited, Lloyd’s Building, 1 Lime Street, London, EC3M 7DQ, UK

Τηλ. +44 (0) 207 327 4877; www.atrium-uw.com

Η Σημείωση απορρήτου είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση www.atrium-uw.com.

MS Amlin Underwriting Ltd, The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street, London EC3V 4AG

Η Σημείωση απορρήτου είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https://www.msamlin.com/en/site-services/data-privacy-notice.html.

Τηλ. +44 (0)20 7746 1000

Willis Towers Watson plc, 51 Lime Street, London, EC3M

Η Σημείωση απορρήτου είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https://www.willistowerswatson.com/en-US/Notices/global-website-privacy-notice

Τηλ. London: +44 20 3124 6000 New York:+1 212 915 8888

Chaucer Insurance Company DAC, 38-39 Baggot Street, Lower Dublin, DO2 T938, Ireland

Τηλ. +353 1567 5580

Ασφαλιστές:

LUMEN Insurance (GasanMamo Insurance Ltd), Msida Road, Gzira, GZR1405

Τηλ +356 21 345 123

Η Σημείωση απορρήτου είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https://www.gasanmamo.com/company/legal/privacy-policy/

 

CHAUCER (Chaucer Insurance Group PLC)

Tel 020 7397 9700

Η Σημείωση απορρήτου είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https://www.chaucerplc.com/privacy-cookie-policy/

 

LLOYD’S INSURANCE CO SA

Η Σημείωση απορρήτου είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https://www.lloyds.com/common/privacy-notices

 

Τι είδους Προσωπικά Δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Τα Προσωπικά Δεδομένα βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζονται ως κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ένα φυσικό πρόσωπο που προσδιορίζεται ή μπορεί να προσδιοριστεί («υποκείμενο δεδομένων») το οποίο, με τη σειρά του, ορίζεται ως ένα άτομο που μπορεί να διακριθεί με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, έναν αριθμό ταυτοποίησης, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του ατόμου.

Οι τύποι προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς εξαρτώνται από τη σχέση σας με την Prodromou & Makriyiannis Insurance Underwriting Agencies & Consultants Ltd.

Εάν είστε Ασφαλισμένο Προσώπο ή Ενδεχόμενος πελάτης, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα του κατόχου του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, των ενδεχόμενων ασφαλισμένων και συγγενικών ατόμων προκειμένου να προσδιορίσουμε την επιλεξιμότητα για ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τη διαχείριση ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να συλλέξουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό ή ποινικό σας ιστορικό.

Εάν είστε απαιτητής υποβάλλοντας αξίωση σύμφωνα με την πολιτική της Prodromou & Makriyiannis Insurance Underwriting Agencies & Consultants Ltd, ενδέχεται να χρειαστεί να συλλέξουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την αξίωση και τις προηγούμενες αξιώσεις μας. Ίσως χρειαστεί επίσης να συλλέξουμε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία, ανάλογα με τη φύση της αξίωσής σας.

Εάν είστε επαγγελματικός συνεργάτης, θα συλλέξουμε τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησής σας.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διαφορετικούς τύπους προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουμε από τους πελάτες μας – δυνητικά και υφιστάμενα – αυτοπροσώπως ή μέσω του αντιπροσώπου τους ή μέσω των εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας (ιστότοπος), στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας σχέσης.

Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε νόμιμα από δημόσιες αρχές και εταιρείες που επεξεργάζονται πληρωμές με κάρτες όπως η JCC Payments Systems Ltd. Επιπλέον, ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε νόμιμα δεδομένα από διαθέσιμες στο κοινό πηγές (π.χ. Τμήμα Εφόρου Εταιρειών , τον τύπο, τα μέσα και το Διαδίκτυο).

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Βασικά προσωπικά στοιχεία όπως το όνομά σας, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου, η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, οι οικογενειακές πληροφορίες, η κατάσταση απασχόλησης, οι πληροφορίες απασχόλησης, το εισόδημα, τα στοιχεία αναγνώρισης, ο τόπος γέννησης, η φωτογραφία, η υπογραφή.

Ανάλογα με την υπηρεσία που σας παρέχουμε (π.χ. ασφάλιση ζωής, ασφάλιση ιδιοκτησίας, ασφάλιση αυτοκινήτων κ.λπ.), ενδέχεται να ζητηθούν πρόσθετα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ζωής σας και τις απαιτήσεις ασφάλισης, όπως λεπτομέρειες του αυτοκινήτου σας, του σπιτιού σας, του νοικοκυριού σας, της υγείας σας ή των ταξιδιωτικών σας ρυθμίσεων, επείγουσα επαφή / στοιχεία οποιουδήποτε εξαρτώμενου ατόμου, ιδιοκτησία ιδιοκτησίας, διεύθυνση IP, άδεια οδήγησης,
 • Πληροφορίες σχετικά με τις άλλες πολιτικές σας, όπως αξιώσεις ή / και ιστορικό ζημιών, ιστορικό τιμών, ιστορικό πληρωμών, δεδομένα αξιώσεων
 • Ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία όπως υγεία / ιατρικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης αλκοόλ. Χρήση ναρκωτικών, χρήση καπνού, τρέχουσα ή προηγούμενη φαρμακευτική αγωγή, τρέχουσα κατάσταση υγείας, προηγούμενες ή υπάρχουσες καταστάσεις, οικογενειακό ή προσωπικό ιστορικό) ή αποκαλύψεις μη χρησιμοποιημένων ποινικών καταδίκων, ποινικό ιστορικό
 • Οικονομικές πληροφορίες: τραπεζικές πληροφορίες / πιστωτικό ιστορικό, φορολογική ταυτότητα
 • Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορείτε να επιλέξετε να μας πείτε.

Για υπηρεσίες πληρωμών, είτε για πάγιες παραγγελίες είτε για ρύθμιση πάγιας εντολής, ενδέχεται να ζητηθούν τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

Προσωπικά δεδομένα σχετικά με τα δεδομένα παραγγελιών (π.χ. εντολές πληρωμής και μεταφοράς) και προσωπικά δεδομένα που προκύπτουν από την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Πώς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα

Ενδέχεται να λάβουμε προσωπικά στοιχεία για εσάς, όταν επικοινωνείτε με την Πρόδρομου & Μακρυγιάννη ή έναν ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, για παράδειγμα κάνοντας οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

 • Κάνοντας αίτημα ή λήψη προσφοράς για ένα από τα προϊόντα μας από εμάς ή ασφαλιστικό διαμεσολαβητή
  Αγοράζοντας ένα προϊόν από εμάς
 • Τηλεφωνικώς, μέσω γραπτών μηνυμάτων, γραπτώς μέσω ταχυδρομείου ή email, ή επισκέπτοντας τα γραφεία μας ή τους μεσάζοντες / πράκτορες.
 • Υποβάλλοντας αξίωση.

Εάν είστε Ασφαλισμένο Προσώπο ή Ενδεχόμενος πελάτης, συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς ή τον εκπρόσωπό σας μέσω της διαδικασίας αίτησης πολιτικής. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τα μέλη της οικογένειάς σας ή τον εργοδότη σας, τα πιστωτικά γραφεία, τις βάσεις δεδομένων κατά της απάτης, τη δέουσα επιμέλεια, τη λίστα κυρώσεων και σχετικές κυβερνητικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων μητρώων ή βάσεων δεδομένων, καθώς και οργανισμών πιστωτικής αναφοράς, άλλων ασφαλιστών ή ασφαλιστικών μεσολαβητής.

Για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία για να εκτιμήσουμε τον ασφαλιστικό σας κίνδυνο, να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, να βοηθήσουμε στην πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή της απάτης και να σας παρέχουμε τις καλύτερες επιλογές ασφαλίστρου, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς από τρίτους κατά την έναρξη και την ανανέωση της προσφοράς. και σε ορισμένες περιπτώσεις όπου ζητούνται τροποποιήσεις πολιτικής ή στο στάδιο των απαιτήσεων.

Σε περίπτωση που λάβουμε πληροφορίες για εσάς από επαγγελματίες του ιατρικού τομέα, θα ζητήσουμε την άδειά σας για να επικοινωνήσετε με αυτά τα άτομα για τις πληροφορίες σας.

Εάν είστε απαιτητής, θα συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν μας ειδοποιήσετε για μια αξίωση ή εάν οι αξιώσεις γίνονται από κάποιον που έχει στενή σχέση με εσάς ή ο οποίος διαφορετικά έχει την εξουσία να υποβάλει αξίωση εκ μέρους σας. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς από άλλους που εμπλέκονται στην αξίωση, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, μαρτύρων, άλλων ασφαλιστών ή ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, εμπειρογνωμόνων και ρυθμιστών. Τέλος, ενδέχεται να συμβουλευτούμε άλλες δημόσιες πηγές για την επικύρωση της αξίωσης ή την προστασία από απάτη ή άλλο οικονομικό έγκλημα.

Εάν είστε επαγγελματικός συνεργάτης, θα συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς όταν εσείς ή η εταιρεία σας μας παρέχετε αυτές τις πληροφορίες ως μέρος της επιχειρηματικής σχέσης.

Προσωπικά στοιχεία για άλλους

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με άλλα μέλη του νοικοκυριού σας ή την οικογένειά σας ή μεμονωμένα άτομα που θα καλύπτονται από αστυνομία, για παράδειγμα, μέλη της οικογένειας που μπορεί να οδηγήσουν το αυτοκίνητό σας ή άτομα που ενδέχεται να συμπεριληφθούν σε ένα ταξιδιωτικό ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας ή που μπορεί να είναι δικαιούχοι σύμφωνα με μία πολιτική.

Εάν μας δώσετε πληροφορίες για ένα άλλο άτομο, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε και να επιβεβαιώσετε ότι:

 • Έχετε πει στο άτομο ποια είναι η εταιρεία Πρόδρομου & Μακρυγιάννη και πώς χρησιμοποιούμε προσωπικά στοιχεία, όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου
 • Έχετε άδεια από το άτομο να μας παράσχετε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες και να τις επεξεργαστούμε, όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. και
 • Το άτομο έχει ενημερωθεί για τυχόν όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Δεδομένα ανηλίκων

Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής απορρήτου, «ανήλικοι» είναι άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών (18). Κατανοούμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των παιδιών. Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα σε σχέση με παιδιά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε λάβει πρώτα τη συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους ή εκτός εάν επιτρέπεται διαφορετικά βάσει του νόμου.

Είτε έχετε την υποχρέωση να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα

Για να είστε σε θέση να προχωρήσετε σε μια επιχειρηματική σχέση μαζί σας, πρέπει να μας δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την απαιτούμενη έναρξη και εκτέλεση μιας επιχειρηματικής σχέσης και την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων. Επιπλέον, είμαστε υποχρεωμένοι να συλλέγουμε τέτοια προσωπικά δεδομένα προτού συνάψουμε συμβόλαιο ή επιχειρηματική σχέση με εσάς ή τη νομική οντότητα για την οποία είστε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος / πράκτορας / πραγματικός ιδιοκτήτης.

Λάβετε υπόψη ότι εάν δεν μας παρέχετε τα απαιτούμενα δεδομένα, τότε δεν θα επιτρέπεται να ξεκινήσουμε ή να συνεχίσουμε την επιχειρηματική μας σχέση είτε για εσάς είτε ως άτομο ή ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος / πράκτορας ή πραγματικός κάτοχος νομικής οντότητας.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποια νομική βάση

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε το απόρρητό σας και να χειριστούμε τα δεδομένα σας με ανοιχτό και διαφανή τρόπο και ως εκ τούτου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον GDPR και την τοπική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:

Α. Για την εκτέλεση της σύμβασης.

Ο σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων εξαρτάται από τις απαιτήσεις για κάθε προϊόν ή υπηρεσία και οι όροι και προϋποθέσεις της σύμβασης παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους σχετικούς σκοπούς.

Ενδέχεται να συλλέξουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τους ακόλουθους σκοπούς:

Εάν είστε Ασφαλισμένο Προσώπο ή Ενδεχόμενος πελάτης:

 • Ρύθμιση λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων ιστορικού
 • Αξιολόγηση κινδύνων που πρέπει να καλυφθούν
 • μοντελοποίηση των κινδύνων και αναδοχή
 • Επικοινωνίες εξυπηρέτησης πελατών
 • Πληρωμές προς / από ιδιώτες
 • Άμεσο μάρκετινγκ
 • Συμμόρφωση με νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις.

Εάν είστε απαιτητής:

 • Διαχείριση ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών απαιτήσεων
 • Υπεράσπιση ή δίωξη απάτης
 • Διερεύνηση ή δίωξη απάτης
 • Συμμόρφωση με νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις.
 • Αντιμετώπιση παραπόνων

Εάν είστε επαγγελματικός συνεργάτης:

 • Διαχείριση της επιχειρηματικής μας σχέσης μαζί σας.

 

Β. Για συμμόρφωση με τη νομική υποχρέωση.

Τέτοιες υποχρεώσεις και απαιτήσεις μας επιβάλλουν απαραίτητες δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για πιστωτικούς ελέγχους, επαλήθευση ταυτότητας, συμμόρφωση με δικαστικές εντολές και δάνεια, φορολογικές ή άλλες υποχρεώσεις αναφοράς και ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Γ. Για λόγους προστασίας των νόμιμων συμφερόντων

Μπορούμε να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα έτσι ώστε να προστατεύσουμε τα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκουμε από εμάς ή από τρίτο μέρος. Ένα νόμιμο συμφέρον είναι όταν έχουμε επιχειρηματικούς ή εμπορικούς λόγους να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας. Αλλά ακόμη και τότε, δεν πρέπει να αντιτίθεται άδικα σε αυτό που είναι σωστό και καλύτερο για εσάς. Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων επεξεργασίας περιλαμβάνουν:

 • Ξεκινώντας νομικές αξιώσεις και προετοιμάζοντας την υπεράσπισή μας σε διαδικασίες προσφυγής,
 • Εγκατάσταση συστημάτων CCTV
 • Μέτρα για τη διαχείριση των επιχειρήσεων και για την περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

Δ. Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας

Υπό την προϋπόθεση ότι μας έχετε δώσει τη συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία (εκτός από τον λόγο που αναφέρεται παραπάνω), τότε η νομιμότητα μιας τέτοιας επεξεργασίας βασίζεται στη συγκατάθεση. Σε περίπτωση που χρειαστεί να συλλέξουμε και να κρατήσουμε προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα για εσάς, όπως πληροφορίες για την υγεία ή ποινικές καταδίκες και αδικήματα, ζητάμε πάντα τη συγκατάθεσή σας προτού προβούμε σε τέτοια επεξεργασία. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πριν από την παραλαβή της ανάκλησής σας δεν θα επηρεαστεί.

Σε ποιον αποκαλύπτουμε τις πληροφορίες που συλλέξατε

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να παρέχονται σε διάφορα τμήματα της εταιρείας μας – τμήμα αξιώσεων, τμήμα αναδοχής, τμήμα οικονομικών κ.λπ. Διάφοροι πάροχοι υπηρεσιών και προμηθευτές ενδέχεται επίσης να λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να μπορούμε εκπληρώστε τις υποχρεώσεις μας – δηλαδή μεσίτες, ταχυμεταφορείς, ρυθμιστές ζημιών, επιθεωρητές, δικηγόροι, γιατροί, άλλοι ασφαλιστές ή αντασφαλιστές, ρυθμιστικές αρχές κ.λπ. Τέτοιοι πάροχοι υπηρεσιών και προμηθευτές συνάπτουν συμβατικές συμφωνίες μαζί μας με τις οποίες τηρούν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με την προστασία δεδομένων νόμος και GDPR.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ενδέχεται να αποκαλύψουμε δεδομένα για εσάς για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω ή εάν απαιτείται από το νόμο να το πράξουμε, ή εάν έχουμε εξουσιοδότηση βάσει των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας ή εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Όλοι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων που διορίζονται από εμάς για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό μας δεσμεύονται από σύμβαση για συμμόρφωση με τις διατάξεις του GDPR.

Υπό τις περιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω, οι παραλήπτες προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι, για παράδειγμα:

 • Εποπτικές και άλλες ρυθμιστικές και δημόσιες αρχές
 • Εκτιμητές, δικηγόροι, επιθεωρητές και ρυθμιστές ζημιών
 • Διαχειριστές τρίτων
 • Άλλοι ασφαλιστές ή αντασφαλιστές
 • Οργανισμοί είσπραξης χρεών
 • Εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι
 • Ελεγκτές, Λογιστές, Αναλογιστές
 • Λειτουργία μάρκετινγκ
 • Εταιρείες αποθήκευσης αρχείων, εταιρείες αρχειοθέτησης και / ή αρχείων, εταιρείες αποθήκευσης cloud
 • Εταιρείες που μας βοηθούν στην αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς, προσφέροντας τεχνογνωσία, λύσεις και υποστήριξη και διευκολύνοντας τις πληρωμές
 • Γιατροί,
 • Γκαράζ, εργολάβοι, μηχανικοί,
 • Υποχρεωτικές βάσεις δεδομένων ασφάλισης

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο όταν είμαστε ικανοποιημένοι ότι:

 • Όπου απαιτείται, έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για χρήση των δεδομένων σας με τον κατάλληλο τρόπο
 • Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να εκτελέσουμε ένα συμβόλαιο (π.χ. για να διαχειριστούμε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μαζί μας)
 • Έχουμε νόμιμο συμφέρον ως επιχείρηση να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν απαιτείται να συλλέξετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για εσάς, θα διασφαλίσουμε ότι έχουμε το δικαίωμα να το πράξουμε. Συνήθως, το δικαίωμα θα προκύψει από:

 • Την ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών
 • Μια εξαίρεση για συγκεκριμένη ασφάλιση που παρέχεται από κανονισμούς που θεσπίζονται από συγκεκριμένα κράτη μέλη του ΕΟΧ, επιτρέποντας τη συλλογή και χρήση τέτοιων ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών.
 • Την ανάγκη μας να δημιουργήσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά σας ως ασφαλισμένοι ή απαιτητές, ή τα δικαιώματα της Prodromou & Makriyiannis Insurance Underwriting Agencies & Consultants Ltd.

Μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες. Οι επεξεργαστές σε τρίτες χώρες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων και να παρέχουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τη μεταφορά των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 46 του GDPR.

Όποτε είναι απαραίτητο να μεταφέρετε τα προσωπικά σας στοιχεία στους συνεργάτες μας, τους αντιπροσώπους ή τους εργολάβους μας που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η μεταφορά προστατεύει επαρκώς τα δικαιώματα και τα συμφέροντά σας.

Θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο σε χώρες που αναγνωρίζονται ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο νομικής προστασίας ή όπου είμαστε ικανοποιημένοι ότι υπάρχουν προστατευτικά μέτρα για την κατάλληλη προστασία των δικαιωμάτων απορρήτου σας.

Οι μεταφορές στους παρόχους υπηρεσιών και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους προστατεύονται από συμβατικές συμφωνίες που απαιτούν επίσης επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων.

Τα στοιχεία σας ενδέχεται να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκτός του ΕΟΧ, για επεξεργασία, αποθήκευση, διαχείριση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση που αναφέρεται στην παρούσα πολιτική. Οι σκοποί και η επεξεργασία που σχετίζονται με οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά θα συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας ημερομηνίας, συμπεριλαμβανομένου του GDPR και με την υποχρέωσή μας να προστατεύουμε και να προστατεύουμε επαρκώς τα προσωπικά σας στοιχεία. Όπου απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες που διακινούνται σε άλλες χώρες θα λάβουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που παρέχεται στον ΕΟΧ. Παρέχοντας τα προσωπικά σας στοιχεία στους Προδρόμου & Μακρυγιάννη, συναινείτε στη μεταφορά των πληροφοριών σας όπως περιγράφεται παραπάνω.

Σε ποιο βαθμό υπάρχει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και εάν πραγματοποιείται η δημιουργία προφίλ

Κατά τη δημιουργία και την εκτέλεση μιας επιχειρηματικής σχέσης, γενικά δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Μπορούμε να επεξεργαστούμε ορισμένα από τα δεδομένα σας αυτόματα, με στόχο την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών (προφίλ), προκειμένου να συνάψουμε ή να συνάψουμε συμβόλαιο μαζί σας.

Πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για δραστηριότητες μάρκετινγκ και κατά πόσον χρησιμοποιείται προφίλ για τέτοιες δραστηριότητες

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή για την εταιρεία σας.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς εάν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας να το πράξουμε ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν θεωρούμε ότι είναι προς το νόμιμο συμφέρον μας να το πράξουμε.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, επικοινωνώντας ανά πάσα στιγμή με τον DPO μας.

Ο ιστότοπός μας σαρώνεται σε τακτική βάση για τρύπες ασφαλείας και γνωστές ευπάθειες προκειμένου να κάνει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας όσο το δυνατόν πιο ασφαλή. Χρησιμοποιούμε τακτική σάρωση κακόβουλου λογισμικού. Δεν συλλέγουμε πληροφορίες πιστωτικών καρτών μέσω του Διαδικτύου.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται για να σας παρέχουμε υπηρεσίες σύμφωνα με την πολιτική σας ή για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Συγκεκριμένα, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για όσο διάστημα μπορεί να υποβληθεί αξίωση στο πλαίσιο της πολιτικής ή όπου απαιτείται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να ικανοποιήσουμε τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, προκειμένου να διατηρήσουμε ακριβή αρχεία σε περίπτωση μελλοντικών καταγγελιών, προκλήσεων ή δικαστικών διαφορών σχετικά με την πολιτική σας, αξιώσεις ή άλλα ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν.

Μόλις λήξει η επιχειρηματική μας σχέση μαζί σας, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για έως και δέκα (10) χρόνια σύμφωνα με την οδηγία του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων. Αυτό μπορεί να επεκταθεί εάν δεν μπορούμε να το διαγράψουμε για νομικούς, κανονιστικούς ή τεχνικούς λόγους.

Σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα αναφέρονται σε προσφορές που δεν έχουν ληφθεί από υποκείμενα δεδομένων, η περίοδος διατήρησης είναι 3 έτη.

Τα δικαιώματά σας για την προστασία δεδομένων

Ένας από τους κύριους στόχους του GDPR είναι η προστασία και η αποσαφήνιση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ και των ατόμων στην ΕΕ όσον αφορά το απόρρητο των δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι διατηρείτε διάφορα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα σας, ακόμα και όταν τα έχετε δώσει. Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τον τρόπο συλλογής και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε για εσάς:

 • Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα: Αυτό σας επιτρέπει π.χ. να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που έχουμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα. Για να λάβετε ένα τέτοιο αντίγραφο, μπορείτε να μας στείλετε email στο dpo@pminsruancebrokers.com.

Μπορείτε επίσης: να επιβεβαιώσετε εάν συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, να λάβουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως: ποιες πληροφορίες έχουμε, πώς συλλέγουμε τις πληροφορίες σας, πώς τις χρησιμοποιούμε, σε ποιον τις αποκαλύπτουμε, εάν μεταφέρουμε έξω από τον ΕΟΧ, πόσο καιρό το διατηρούμε, τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να κάνετε καταγγελία.

 • Αίτημα διόρθωσης: Από τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που έχουμε σχετικά με τα οποία έχετε διορθώσει.
 • Αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας στοιχείων: Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα – σωστά να ξεχαστούμε – όπου δεν υπάρχει κανένας καλός λόγος για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε, δεν απαιτείται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν , έχετε αποσύρει τη συγκατάθεση που παρείχατε ρητά, υποβλήθηκε σε παράνομη επεξεργασία, έχετε το κατάλληλο δικαίωμα αντίρρησης.

Prodromou & Makriyiannis Insurance Underwriting Agencies & Consultants Ltd δεν απαιτείται να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν συνεχιστεί η συλλογή και η χρήση τους: είναι απαραίτητο να συμμορφωθείτε με μια νομική υποχρέωση, να δημιουργήσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις της εταιρείας ή των ασφαλισμένων μας

 • Αντικείμενο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων: Όπου βασίζουμε ένα νόμιμο συμφέρον και υπάρχει κάτι σχετικά με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία σε αυτό το έδαφος. Εάν υποβάλετε ένσταση, δεν θα επεξεργαστούμε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
 • Αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας: Από τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να τα χρησιμοποιήσετε μόνο για ορισμένα πράγματα, εάν, δεν είναι ακριβές, έχει χρησιμοποιηθεί παράνομα, αλλά δεν επιθυμείτε να τα διαγράψουμε, δεν είναι σχετικό περισσότερα, αλλά θέλετε να το διατηρήσουμε για χρήση σε πιθανές αξιώσεις και εάν μας έχετε ήδη ζητήσει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά περιμένετε από εμάς να επιβεβαιώσουμε εάν έχουμε νόμιμους λόγους να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας.
 • Αιτηθείτε τη λήψη αντιγράφου: των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν σε μορφή που είναι δομές και χρησιμοποιούνται συνήθως και διαβιβάζουν τέτοια δεδομένα σε άλλους οργανισμούς και εταιρείες. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μεταδίδετε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας σε εμάς σε άλλους οργανισμούς που θα ονομάσετε – φορητότητα δεδομένων.
 • Αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε: σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης πριν από την ανάκληση ή την ανάκληση.

Λάβετε υπόψη: εάν παρέχετε ρητή συγκατάθεση στη συλλογή ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών μας, μπορείτε να αποσύρετε αυτήν τη συγκατάθεση σε αυτήν τη συλλογή και να χρησιμοποιήσετε ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η απόσυρση της συγκατάθεσής σας ενδέχεται να μας εμποδίσει να σας παρέχουμε τις κατάλληλες ασφαλιστικές υπηρεσίες και σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είναι δυνατή η συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης. Εάν επιλέξετε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, θα σας ενημερώσουμε για τις πιθανές συνέπειες και επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης της πολιτικής σας.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, επικοινωνήστε μαζί μας στο dpo@pminsurancebrokers.com ή επισκεφθείτε τα γραφεία μας. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα όλα τα αιτήματά σας.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Εάν έχετε ασκήσει οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας και εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι οι ανησυχίες σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς από εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά την προστασία δεδομένων και, ως εκ τούτου, έχουμε αφοσιωμένο προσωπικό που χειρίζεται τα αιτήματά σας σε σχέση με τα δικαιώματά σας που αναφέρονται παραπάνω. Μπορείτε πάντα να τους βρείτε στο dpo@pminsurancebrokers.com.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων:

Ορίσαμε έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι επεξεργαζόμαστε συνεχώς τα προσωπικά σας δεδομένα με ανοιχτό, ακριβή και νόμιμο τρόπο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο dpo@pminsurancebrokers.com.

Αλλαγές σε αυτήν τη δήλωση απορρήτου

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε ή να τροποποιήσουμε αυτήν τη δήλωση απορρήτου από καιρό σε καιρό για να τη διατηρήσουμε ενημερωμένη ή για να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις καθυστέρησης. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά την επανεξέταση αυτής της Πολιτικής Απορρήτου περιοδικά ώστε να ενημερώνεστε πάντα για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί μικρά αρχεία που είναι γνωστά ως cookie για να λειτουργήσει καλύτερα προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία σας. Τα cookie είναι μικρά αρχεία που ένας ιστότοπος ή ο πάροχος υπηρεσιών του μεταφέρει στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Web (εάν το επιτρέπετε) που επιτρέπει στα συστήματα του ιστότοπου ή του παρόχου υπηρεσιών να αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησής σας και να καταγράφουν και να θυμούνται ορισμένες πληροφορίες. Για περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε cookies για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις προτιμήσεις σας βάσει προηγούμενης ή τρέχουσας δραστηριότητας ιστότοπου, η οποία μας επιτρέπει να σας παρέχουμε βελτιωμένες υπηρεσίες. Χρησιμοποιούμε επίσης cookie για να μας βοηθήσουν να συγκεντρώσουμε συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστότοπου και την αλληλεπίδραση του ιστότοπου, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερες εμπειρίες και εργαλεία ιστότοπου στο μέλλον.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 θα ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018. Μέχρι τότε, οι νόμοι περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Προστασία ατόμων) 2001 έως 2012 παραμένουν σε ισχύ.

Ενημερώστε μας εάν αλλάζουν οι πληροφορίες σας, καθώς είναι σημαντικό οι πληροφορίες που έχουμε για εσάς να είναι ενημερωμένες και ακριβείς.

Σε περίπτωση που έχετε απορίες ή θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στα κεντρικά μας γραφεία.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Επαφή: Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Email: dpo@pminsurancebrokers.com

Διεύθυνση: Επί του Πεδιαίου ποταμού, Ισόγειο, Οδός 2A Ιωαννίνων & Χείλωνος, 1101, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: +35722761010

Fax: +35722353516