Τι πρέπει να γνωρίζεις για την Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη στην Κύπρο;

Απρ 11, 2022 (0) comment

Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη στην Κύπρο

Τι είναι η Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη και ποιους αφορά;

Η Ασφάλεια Ευθύνης απαλλάσσει τον εργοδότη από τις οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από ένα εργατικό ατύχημα, ή επαγγελματική ασθένεια που προκαλείται κατά τη διάρκεια της Εργοδότησης ενός ατόμου. Επαγγελματική ασθένεια χαρακτηρίζεται εκείνη που προσβάλει τους εργαζομένους αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας του επαγγέλματος τους. Η Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη στην Κύπρο είναι υποχρεωτική, με βάση τον Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμο του 1997. Δηλαδή όλοι οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι βάση νόμου να διαθέτουν ασφάλεια έναντι της ευθύνης τους για ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια για όλους τους εργοδοτούμενους του, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζόμενων στην επιχείρηση.

Ελάχιστα Όρια Αποζημίωσης

Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης με βάση την Κυπριακή Νομοθεσία (περιλαμβανομένων όλων των εξόδων, δαπανών και τόκων) είναι τα εξής:

· Για κάθε εργοδοτούμενο € 160,000

· Για κάθε περιστατικό € 3,415,000

· Για κάθε περίοδο ασφάλισης € 5,125,000

Η κάλυψη έχει ισχύ στην Κύπρο καθώς και εκτός Κύπρου, εφόσον αφορά εργοδοτούμενους που βρίσκονται στο εξωτερικό και έχουν ως μόνιμη χώρα κατοικίας τους την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι εργοδότες μπορούν να επιλέξουν ασφαλιστικό πακέτο με μεγαλύτερα όρια αποζημίωσης. Παρόλα αυτά, όσο μεγαλύτερα είναι τα όρια της αποζημίωσης, τόσο πιο ακριβή είναι και η Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη. Η Προδρόμου και Μακρυγιάννης συνεργάζεται με τις πλείστες ασφαλιστικές εταιρείες της Κύπρου και με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού. Ένας από τους ασφαλιστικούς μας μεσίτες μπορεί να σε βοηθήσει να επιλέξεις την ασφάλεια που βασίζεται στις ανάγκες της δικής σου επιχείρησης.

Λάβε προσφορά για Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη σήμερα! 

Κάλυψη τρίτων

Σε περίπτωση που ο εργοδότης επιθυμεί διευρυμένη κάλυψη, για την περίπτωση που άλλο πρόσωπο πέραν των εργαζομένων του υποστεί ασθένεια, τραυματισμό ή νόσο ενώ βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, τότε θα πρέπει να επιλέξει ασφαλιστικό συμβόλαιο που περιλαμβάνει μεγαλύτερα όρια αποζημίωσης, τη λεγόμενη «Ασφάλεια Δημόσιας Ευθύνης». Για παράδειγμα, εάν ένας πελάτης εισέλθει σε επιχείρηση που διαθέτει Ασφάλεια Δημόσιας Ευθύνης και απαιτήσει αποζημίωση διότι προηγουμένως είχε γλιστρήσει και τραυματίσει το πόδι του, τότε η ασφάλεια θα καλύψει το ποσό αυτό. Δηλαδή η έκταση της κάλυψης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι η εταιρεία αναμένει να πληρώσει σε περίπτωση «απαίτησης» κατά αυτής.

Ενημερώσου για την Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη!

Comment (0)