+357 22 761010

Πακέτα Ασφάλισης

Η πιο κάτω ενημέρωση αποτελεί περίληψη των καλύψεων που προσφέρονται στα συγκεκριμένα πακέτα ειδικής προσφοράς. Όλοι οι όροι, οι καλύψεις, οι εξαιρέσεις και οι προϋποθέσεις κάλυψης, διέπονται από τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας.  Για να κατεβάσετε το λεκτικό του συμβολαίου πατήστε εδώ.

ECONOMY MORTGAGE PLAN

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποτελεί Βασική Κάλυψη Κατοικίας, η οποία προσφέρεται ειδικά σε περιπτώσεις που η κατοικία είναι υποθηκευμένη σε πιστωτικό ίδρυμα. Δίδεται η επιλογή πρόσθετης κάλυψης προσωπικών ατυχημάτων, που συμπεριλαμβάνει και κάλυψη μηνιαίου μισθού με στόχο την αποπληρωμή της δόσης του δανείου σε περίπτωση ατυχήματος μέχρι και 24 μήνες.

COMPREHENSIVE PLAN

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποτελεί μια Περιεκτική Κάλυψη Κατοικίας με μεγάλο εύρος καλύψεων. Δίδεται η επιλογή πρόσθετης κάλυψης προσωπικών ατυχημάτων, που συμπεριλαμβάνει και την κάλυψη μηνιαίου μισθού με απώτερο στόχο την αποπληρωμή της δόσης του δανείου σε περίπτωση ατυχήματος μέχρι και για περίοδο 24 μήνες.

Επιλέξτε το Πακέτο που σας Ταιριάζει

Κάλυψη Ασφάλισης

Economy Mortgage Plan 

Comprehensive Plan

Πυρκαγιά 
Κεραυνός 
Έκρηξη
Σεισμός ή Ηφαιστειογενείς Έκρηξη
Πλημμύρα
Καταιγίδα
Θύελλα
Πτώση Αεροσκαφών
Πρόσκρουση Οχήματος ή Ζώου
Πυρκαγιά από Βραχυκύκλωμα 
Έξοδα Αποκομοιδής Ερειπίων
Αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες
Αποζημίωση σε Αξία Αντικατάστασης
Πτώση Δένδρων  
Κλοπή με Διάρρηξη  
Κακόβουλες Ενέργειες  
Αντικείμενα σε Προσωρινή Διαμονή  
Αλλοίωση Τροφίμων  
Έξοδα Μεταστέγασης  
Αντικατάσταση Τίτλων Ιδιοκτησίας  
Αστική Ευθύνη  
Διαρροή Σωληνώσεων  
Απώλεια Νερού ή Πετρελαίου  
Ίδιες Ζημιές Σωληνώσεων και Διερευνητικές Εργασίες  
Ίδιες Ζημιές Θερμοσίφωνα  
Απώλεια Ενοικίου  
Έπιπλα Κήπου  
Αντένες Τηλεοράσεων / Δορυφορικές  
Αγορές – Εποχιακές Αυξήσεις  
Προαιρετικές Καλύψεις με Πρόσθετο Ασφάλιστρο
Προσωπικά Ατυχήματα
Κάλυψη Δόσης Δανείου από Ατύχημα
Τυχαία Ζημιά στο Κτίριο  
Τυχαία Ζημιά στο Περιεχόμενο  
Απώλεια Χρημάτων  
Ασφάλιση Κατοικιδίου (Γάτος / Σκύλος)  
Τυχαία Ζημιά σε Τηλεοράσεις, Στερεοφωνικά, Υπολογιστές, Alarm  
Ενδεικτικά Ετήσια Ασφάλιστρα Βάση Συνολικης Αξίας Ασφάλισης (Κτίριο και Περιεχόμενο)
Αξία Ασφάλισης Μέχρι €200,000 € 172 € 252
Αξία Ασφάλισης από €200,001 μέχρι €300,000 € 247 € 367
Αξία Ασφάλισης από €300,001 μέχρι €400,000 € 322 € 482
Πρόσθετο Ασφάλιστρο Κάλυψης Μηνιαίας Δόσης Δανείου από Ατύχημα Μέχρι €1000 € 90

Επικοινωνήστε Μαζί Μας